poradniki

12 podstawowych poleceń Linuksa dla początkujących

wpis_header_img

Pokaż katalog roboczy.

Pokaż katalog roboczy. Polecenie to wyświetla ścieżkę katalogu w którym akurat pracujemy
pwd

Tworzenie katalogu

mkdir nazwa_katalogu

Wyświetlenie zawartości katalogu

ls
wyświetli nam wszystkie pliki wraz z uprawnieniami
ls -l

Przechodzenie międdzy katalogami

cd

Usuń pliki

rm nazwa_pliku

Kopiuj plik

cp nazwa_pliku

Przenieś plik

mv nazwa_pliku nowa_nazwa_pliku

Tworzenie pustego pliku

touch nazwa_pliku.txt

Zmiana uprawnień do wykonania pliku

chmod +x nazwa_pliku

Włącznie wyłączenie komputera

Włącznie wyłączenie komputera
sudo shutdown paramtery
Natychmiastowe wyłącznie komputera
sudo shutdown -h now

Ponowne uruchomienie restart

sudo shutdown -r