poradniki

Fail2Ban blokowanie ataków brute force

Instalacja i konfiguracja

wpis_header_img
Fail2Ban to aplikacja, która odpowiada za blokowanie podejrzanych, zakończonych niepowodzeniem prób logowania się do usług świadczonych przez nasz serwer. Podsumowując zabezpiecza przed atakami typu brute force. Fail2Ban zabezpiecza przed atakami typu brute force, DDoS lub próbami wykorzystania exploitów. Aplikacja opiera się na analizie logów i wychwytywaniu nieautoryzowanych prób logowania się do różnego rodzaju usług (np. ssh, smtp, pop3, imap itp.), w następstwie czego blokuje adres IP atakującego za pomocą reguł iptables lub dodając wpis do pliku /etc/hosts.deny.

Instalacja Fail2Ban

sudo apt update
sudo apt install fail2ban

Uruchamiamy Fail2Ban

sudo systemctl enable fail2ban
sudo systemctl start fail2ban

Konfiguracja Fail2Ban

sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local

Dodajemy nasz adres IP do wyjątków

ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 192.168.1.0/24 192.168.1.120

Ustwiania czasu blokady ustawiamy w ten sposób oczywiście wartości możemy zmienić według własnego uznania

	
bantime  = 1d
findtime  = 10m
maxretry = 5

Blokada błędnych logowań ssh Fail2Ban

	
[sshd]
enabled   = true
maxretry  = 3
findtime  = 1d
bantime   = 1w
 
port    = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s

Jeżeli chcemy otrzymywać powiadomienia email o blokadach dodaje następujące polecenia

action = %(action_mw)s
destemail = nasz_adres_email
sender = root@domena.pl
Scroll to Top