poradniki

Generowanie losowych haseł w konsoli Linux

wpis_header_img

Generator haseł w Linuxie

Jak wygenerować losowe hasła w Linuxie

Słowo wstępu jest raczej chyba zbędne w tym temacie, więc zabieramy się za generowanie losowych haseł w konsoli Linux.

tr -dc A-Za-z0-9 </dev/urandom | head -c 12 ; echo ''


12 oznacza ile znaków chcemy mieć w naszym haśle, A-Za-z0-9 czyli litery od A do Z małe duże oraz cyfry od 0 do 9

Tym poleceniem do naszego hasła dodajemy znaki specjalne
tr -dc 'A-Za-z0-9!"#$%&'\''()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~' </dev/urandom | head -c 13  ; echo
Scroll to Top