Generowanie losowych haseł w konsoli Linux

poradniki

Generowanie losowych haseł w konsoli Linux

header_wpis
Słowo wstępne raczej chyba zbędne w tym temacie, więc zabieramy się za generowanie losowych haseł w konsoli Linux.

tr -dc A-Za-z0-9 </dev/urandom | head -c 12 ; echo ''
12 oznacza ile znaków chcemy mieć w naszym haśle, A-Za-z0-9 czyli litery od A do Z małe duże oraz cyfry od 0 do 9
Tym poleceniem do naszego hasła dodajemy znaki specjalne
 	
tr -dc 'A-Za-z0-9!"#$%&'\''()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~' </dev/urandom | head -c 13  ; echo

Comments are closed.