poradniki

Jak zainstalować i skonfigurować Memcached

wpis_header_img

Memcached to darmowy system buforowania obiektów pamięci typu open source, który przyspiesza dynamiczne aplikacje internetowe poprzez buforowanie danych w pamięci. Jest przeznaczony dla aplikacji internetowych opartych na PHP, takich jak WordPress, Joomla, Drupal i aplikacje oparte na Pythonie. Może zwiększyć wydajność bazy danych poprzez tymczasowe przechowywanie informacji w pamięci. Zmniejszy to liczbę bezpośrednich żądań do baz danych.

Instalacja Memcached

apt install memcached libmemcached-tools -y

Uruchomienie Memcached

Aby uruchomić usługę Memcached, uruchom następujące polecenie:
systemctl start memcached
Aby umożliwić usłudze Memcached uruchomienie jej po ponownym uruchomieniu systemu, uruchom następującą komendę:
systemctl enable memcached
Żeby sprawdzić czy wszystko działa wydajemy polecenie
systemctl status memcached
Domyślnie Memcached nasłuchuje na porcie 11211

Konfiguracja Memcached

Domyślny plik konfiguracyjny Memcached znajduje się w /etc/memcached.conf . Możesz go edytować, aby zmienić ustawienia domyślne zgodnie z własnymi wymaganiami.
nano /etc/memcached.conf
Poniższe linijki możemy zmienić w zależności od naszych potrzeb
## Specify the IP address on which Memcached listens on. 
-l 127.0.0.1

## Disable the UDP

-U 0

## Define the memory to store the cache.

-m 1000

Instalujemy rozszerzenia PHP Memcached

Jeśli będziemy używać aplikacji opartej na PHP, będziesz musiał zainstalować pewne rozszerzenia PHP, aby włączyć Memcached. Możesz zainstalować je wszystkie, uruchamiając następującą komendę:

apt zainstaluj Apache2 php-memcached libapache2-mod-php php php-cli php-memcached php-memcached -y

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów należyg jeszcze włączyć moduł PHP Memcached za pomocą następującego polecenia:

pfenmod memcached
I zrestartować naszego Apache2
service apache2 restart

Instalujemy obsługę Memcached w Pythonie i Perlu

Jeśli używasz aplikacji internetowych opartych na języku Python, musisz zainstalować bibliotekę Python Memcached na swoim serwerze.

apt install python3-pymemcache -y

Jeśli używasz aplikacji internetowych opartych na Perlu, będziesz musiał zainstalować bibliotekę Perl Memcached na swoim serwerze.

apt install libcache-memcached-libmemcached-perl -y
Scroll to Top