poradniki

Jak zainstalować PHP 8.0-8.2 z PHP-FPM na Debianie

wpis_header_img
PHP to popularny i szeroko używany język skryptowy typu open source, idealny do tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych.

W pierwszym kroku musimy dodać repozytorium SURY

apt-get install -y apt-transport-https lsb-release ca-certificates

Musimy jeszcze dodać klucz repozytorium

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg >/dev/null 2>&1

i samo repozytorium

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -c -s) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list

Uaktualniamy jeszcze listę pakietów

apt-get upgrade

Instalacja PHP Debianie

Instalacja PHP 8.0

apt-get install php8.0 php8.0-cli php8.0-cgi php8.0-fpm php8.0-gd php8.0-mysql php8.0-imap php8.0-curl php8.0-intl php8.0-pspell php8.0-sqlite3 php8.0-tidy php8.0-xsl php8.0-zip php8.0-mbstring php8.0-soap php8.0-opcache libonig5 php8.0-common php8.0-readline php8.0-xml

Instalacja PHP 8.1

apt-get install php8.1 php8.1-cli php8.1-cgi php8.1-fpm php8.1-gd php8.1-mysql php8.1-imap php8.1-curl php8.1-intl php8.1-pspell php8.1-sqlite3 php8.1-tidy php8.1-xsl php8.1-zip php8.1-mbstring php8.1-soap php8.1-opcache libonig5 php8.1-common php8.1-readline php8.1-xml

Instalacja PHP 8.2

apt-get install php8.2 php8.2-cli php8.2-cgi php8.2-fpm php8.2-gd php8.2-mysql php8.2-imap php8.2-curl php8.2-intl php8.2-pspell php8.2-sqlite3 php8.2-tidy php8.2-xsl php8.2-zip php8.2-mbstring php8.2-soap php8.2-opcache libonig5 php8.2-common php8.2-readline php8.2-xml

Instalacja PHP 8.3

apt-get install php8.3 php8.3-cli php8.3-cgi php8.3-fpm php8.3-gd php8.3-mysql php8.3-imap php8.3-curl php8.3-intl php8.3-pspell php8.3-sqlite3 php8.3-tidy php8.3-xsl php8.3-zip php8.3-mbstring php8.3-soap php8.3-opcache libonig5 php8.3-common php8.3-readline php8.3-xml

Ustawnie domyślnej wersji PHP w Debianie

update-alternatives --config php
update-alternatives --config php-cgi
update-alternatives --config php-fpm.sock
Scroll to Top