poradniki

Co to jest API

wpis_header_img
API (ang. Application Programming Interface) oznacza po polsku Interfejs Programowania Aplikacji, jest po prostu kodem, który jest w stanie kontrolować punkty dostępowe na stronie www bądź też w aplikacji. Dzięki API różne aplikacje mogą współdziałać ze sobą.

API czym jest i jak działa

API składa się z trzech głównych elementów:

  • Procedury – nazywane również rutynami. Procedury odnoszą się do konkretnych zadań lub funkcji wykonywanych przez program.
  • Protokoły – protokół jest formatem używanym do wymiany danych pomiędzy aplikacjami.
  • Narzędzia – można je przyrównać do segmentów, z których da się tworzyć nowe programy.

Rodzaje API :

REST API

To najpopularniejsze technologia API. REST API (Representational State Transfer API) to ważna część usług sieciowych, która jest odpowiedzialna za wykonywanie żądań oraz odbieranie feedbacku, korzystając przy tym z funkcji HTTP. Owa funkcja bazuje na 4 poleceniach – GET, PUT, DELETE i POST.

SOAP API

SOAP API, czyli Simple Object Access Protocol, jest protokołem zaprojektowanym w taki sposób, aby przez cały czas był oparty o wytyczone standardy. Cechuje się tym, że jest zależny od systemów opartych na XML. Poza tym w porównaniu do innych technologii wymaga wykorzystania większej liczby informacji.

RPC API

RPC API, czyli Remote Procedure Call w sposób zdalny wywołuje konkretne procedury. To najstarsza technologia API, której celem było wykonanie bloku kody w wybranym, innym serwerze.

Jak działa interfejs API?

API w większości przypadków działa następująco:

  • Aplikacja lub oprogramowanie wysyła żądanie, które zostaje następnie przekazane do serwera www za pośrednictwem URI (Uniform Resource Identifier);
  • Po zatwierdzeniu żądania, API przekazuje je do serwera www (lub, w stosownych przypadkach, do programu zewnętrznego);
  • Serwer www wysyła następnie odpowiedź do API;
  • Na koniec API zwraca otrzymane informacjeaplikacji, która wystosowała żądanie.
Scroll to Top