poradniki

Jak czytać logi w systemie Linux

wpis_header_img

Logi to dane zawierające informacje o zdarzeniach i działaniach naszego systemu czy aplikacji. Służą jako źródło wielu analiz i dostarczają wiedzy na temat usług działających w systemie, jak i samych użytkowników. Linux przechowuje swoje pliki dziennika w katalogu / var / log w formacie tekstowym. Czytanie logów wcale nie musi być takie trudne jak się wydaje.

Jak sprawdzić dzienniki systemowe w systemie Linux

Polecenie tail

Polecenie tail jest najczęstszym rozwiązaniem do wyświetlania pliku dziennika w czasie rzeczywistym. Jednak polecenie wyświetlenia pliku ma dwie wersje, jak pokazano w poniższych przykładach.

Komenda tail potrzebuje argumentu -f, aby śledzić zawartość pliku.

sudo tail -f /var/log/apache2/access.log

Druga wersja polecenia jest właściwie samym poleceniem: tailf, które posiada wbudowany argument -f

sudo tailf /var/log/apache2/access.log

Aby wyświetlić np. tylko dwie ostatnie linijki kodu użyjemy polecenia

sudo tail -n2 -f /var/log/apache2/access.log

Polecenie Multitail

Multitail pozwala monitorować i śledzić wiele plików w czasie rzeczywistym. Multitail umożliwia także poruszanie się tam i z powrotem w monitorowanym pliku.

Instalacja Multitail

sudo apt install multitail
sudo yum install multitail
sudo dnf install multitail

Wyświetlanie logów za pomocą Multitail

sudo multitail ścieżla_pierwszego_pliku ścieżla_pierwszego_pliku
 
sudo multitail /var/log/apache2/access.log /var/log/apache2/error.log

Polecenie lnav

lnav podobnie jak Multitail pozwala na przeglądanie kilku plików jednocześnie

Instalacja lnav

sudo apt install lnav
sudo yum install lnav
sudo dnf install lnav

Przeglądanie plików lnav

 

sudo lnav ścieżka_pierwszego_pliku ścieżka_drugiego_pliku
sudo lnav /var/log/apache2/access.log /var/log/apache2/error.log
Jak widać czytanie logów w linuxie czy też dzienników systemowych nie jest wcale takie trudne.
Scroll to Top