poradniki

Jak wyświetlić listę dysków i partycji w systemach Linux

wpis_header_img

Zarządzanie dyskami w linuxie

Polecenie fdisk

fdisk -l

Opcje fdisk

-b rozmiar-sektora
Określa rozmiar sektora dysku. Możliwe wartości są następująca: 512, 1024, 2048 lub 4096. (Ostatnie jądra znają rozmiar sektora. Proszę używać tej opcji tylko dla
starych jąder lub w celu nadpisania wartości podanej przez jądro). Od util-linux-2.17 fdisk rozróżnia logiczny i fizyczny rozmiar sektora. Ta opcja zmienia obie wartości rozmiarów sektora na rozmiar-sektora.

-c[=tryb]
Określa tryb kompatybilności, “dos” lub “nondos”. Domyślnym trybem jest niedosowy. Aby zachować kompatybilność wsteczną, możliwe jest użycie tej opcji bez argumentu – używana jest wówczas wartość domyślna.

-C cylindry
Określa liczbę cylindrów dysku.

H głowice
Określa liczbę głowic dysku (oczywiście nie ich fizyczną liczbę, lecz liczbę używaną do tablic partycji). Rozsądnymi wartościami są 255 i 16.

-S sektory
Określa liczbę sektorów dysku na ścieżkę (oczywiście nie ich fizyczną liczbę, lecz liczbę używaną do tablic partycji). Rozsądną wartością jest 63.

-h
Wyświetla pomoc i kończy pracę.

-l
Wypisuje tablice partycji dla podanych urządzeń i kończy działanie. Jeżeli nie podano żadnych urządzeń, to używane są urządzenia wymienione w pliku
/proc/partitions (o ile taki istnieje).

-s partycja…
Wypisuje rozmiar każdej podanej partycji (w blokach).

-u[=jednostka]
Podczas wypisywania tablic partycji pokazuje rozmiary w “sectors” (sektorach) lub w “cylinders” (cylindrach). Domyślnie używane są sektory. Ze względu na kompatybilność wsteczną, możliwe jest użycie tej opcji bez argumentu – używana jest wówczas wartość domyślna.

-v
Wypisuje numer wersji fdiska i kończy działanie.

Linux – lista dysków twardych w systemie

Polecenie lsblk

lsblk

Opcje lsblk

a, –all
Wypisuje wszystkie urządzenia blokowe.

-b, –bytes
Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.

-d, –nodeps
Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych.

-D, –discard
Wypisuje informacje o funkcjach “discard” (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.

-e, –exclude lista
Pomija urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Domyślnie pomijane są dyski RAM (główny numer urządzenia równy 1).

-f, –fs
Wypisuje informacje o systemach plików.

h, –help
Wyświetla pomoc i wychodzi.

-i, –ascii
Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.

-m, –perms
Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia.

l, –list
Używa formatu listy.

n, –noheadings
Nie wypisuje nagłówka.

-o, –output lista
Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję –help.

-P, –pairs
Używa formatu klucz=”wartość”.

r, –raw
Używa “surowego” formatu.

-t, –topology
Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik “-o

Scroll to Top