poradniki

Komendy yum dla początkujących

wpis_header_img

YUM to skrót od Yellowdog Updater Modified, który jest narzędziem do zarządzania pakietami opartym na RPM (RedHat Package Manager) dla systemów Linux.
Główny plik konfiguracyjny YUM znajduje się w “/etc/yum.conf”, a rozszerzenia .repo są przechowywane w katalogu “/etc/yum.repos.d”. Używając ‘polecenia yum’ możemy zainstalować wszystkie pakiety bezpośrednio z Internetu, a także założyć lokalne repozytorium yum za pomocą .iso lub DVD. Obecnie yum zostało wyparte przez dnf, który jest jego nowszą wersją.

Plik konfiguracyjny yum

W pliku konfiguracyjnym /etc/yum.conf można zdefiniować osobne sekcje dla każdego nowego repozytorium, z którego ma korzystać system.
Dyrektywa Opis
cachedir Katalog-magazyn do składowania pobranych plików. Domyślnie /var/cache/yum/$basearch/$releasever .
keepcach Określa czy składować pakiet i nagłówek cache po pozytywnie zakończonej instalacji. Domyślnie wyłączone (0).
debuglevel Poziom debugowania jakie będzie zapisane w logu. Minimum 1 i maksimum 10, domyślnie 2. Wartość 0 wyłącza tą opcję.
logfile Położenie pliku z logami. Domyślnie /var/log/yum.log .
exactarch Określa czy aktualizować tylko pakiety, które pasują do architektury CPU. Domyślnie włączone (1).
obsoletes Sprawdza i zamienia jakiekolwiek przestarzałe pakiety w czasie aktualizacji. Domyślnie włączone (1).
gpgcheck Określa czy sprawdzać sygnaturę GPG pod kątem autentyczności pakietu. Domyślnie włączone (1).
plugin Określa czy wraz z pakietami mają być pobierane pluginy. Domyślnie włączone (1).
installonly_limit Określa liczbę wersji jądra systemu utrzymywanych w systemie. Domyślna wartość 3 oznacza, że zainstalowane będą maksymalnie 3 jądra. Jeśli podczas aktualizacji systemu będzie instalowane kolejne, najstarsze zostanie usunięte. Zainstalowane jądra będą widoczne w menu gruba, dając możliwość uruchomienia systemu na wybranym z nich.

Polecenie yum linux

Jak sprawdzić czy są aktualizacje

sudo yum check-update

Instalacja konkretnej akualizacji yum

sudo yum install vsftpd

Aktualizacja konkretnego pakietu

sudo yum update vsftpd -y
sudo yum update -y

Jak wykluczyć konkretny pakiet żeby go nie aktualizować

sudo yum list updates | cat -n
sudo yum -x "package_name*" update
sudo yum update --security

Jak usunąć konkretny pakiet yum

sudo yum remove nazwa_pakietu

Lista pakietów yum

sudo yum list all
sudo yum list installed

Jak sprawdzić szczegóły pakietu

sudo yum info vsftpd

Czyszczenie cache

sudo yum clean all

Jak zainstalować grupę pakietów

sudo yum grouplist
sudo yum groupinfo 'nazwa_grupy'

Instalacja rpm

sudo yum localinstall nazwa.rpm

Upgrade całego systemu za pomocą yum

sudo yum upgrade -y

Downgrade pakietu

sudo yum downgrade nazwa_pakietu

Historia

sudo yum history
Scroll to Top