poradniki

Polecenie Curl w systemie Linux

wpis_header_img

Polecenie curl to narzędzie wiersza polecenia do przesyłania danych z lub na serwer zaprojektowane do pracy bez interakcji użytkownika. Dzięki curl możesz pobierać lub przesyłać dane przy użyciu jednego z obsługiwanych protokołów, w tym HTTP, HTTPS, SCP, SFTP i FTP

Pobieranie plików w systemie Linux za pomocą Curl

curl -O adres_url_pliku
curl -o nasz_nazwa_pliku adres_url_pliku

Opcja -O pobiera plik i zapisuje go pod taką samą nazwą jaką miał na serwerze.
Opcja -o pozwala zmienić nazwę pliku pod jaką będzie widoczny w naszym systemie.

Ściąganie kilku plików jednocześnie

curl -O adres_url_pierwszego_pliku -O adres_url drugiego_pliku

Wznowienie pobierania

curl -C- -O adres_url_pliku

Ograniczenie prędkości pobierania danych

curl --limit-rate 1m -O adres_url_pierwszego_pliku

Wyświetlenie postępów pobierania

curl -# -O dres_url_pierwszego_pliku

Pobieranie plików z FTP za pomocą polecenia curl

curl -u nazwa_uzytkownika_ftp:haslo_ftp -O adres_url_pierwszego_pliku

Wysyłanie plików na serwer FTP

curl -u nazwa_uzytkownika_ftp:haslo_ftp -T -k adres_url_pierwszego_pliku

Usuwane plików z FTP

curl adres_serwera_ftp -X 'DELE nazwa_pliku' -u nazwa_uzytkownika_ftp:haslo_ftp
Scroll to Top