poradniki

Polecenie dnf

wpis_header_img
DNF oznacza Dandified YUM, jest to całkowicie zaktualizowana wersja Menedżera pakietów YUM. DNF poprawia wady YUM, w tym słabą wydajność, wysokie zużycie pamięci i powolność w rozwiązywaniu zależności.

Składnia polecenia dnf

dnf [opcje] [polecenie] [pakiet ...]

Jak sprawdzić, czy dostępne są jakieś pakiety do aktualizacji?

sudo dnf check-update

Instalacja pakietu za pomocą dnf

sudo dnf install nazwa_pakietu

Jak nie aktualizaować konkretnego pakietu(wykluczenie pakietu z aktualizacji)

sudo dnf update -x nazwa_pakietu1* -x nazwa_pakietu2* --nobest

Jak odinstalować określony pakiet?

sudo dnf remove nazwa_pakietu

Reintalacja pakietu dnf

sudo dnf reinstall nazwa_pakietu

Jak sprawdzić informacje o pakiecie za pomocą polecenia dnf

sudo dnf info nazwa_pakietu

Instalacja pakietu rpm za pomocą dnf

sudo dnf localinstall nazwa_pakietu.rpm

Wyszukiwanie pakietów dnf

sudo dnf search nazwa_pakietu

Downgrade pakietu za pomocą dnf

sudo dnf downgrade nazwa_pakietu numer_wersji
Scroll to Top