poradniki

Polecenie du

wpis_header_img
Polecenie du służy do sprawdzenia wielkości katalogu z poziomu konsoli. Dzięki niemu dowiemy się ile miejsca na dysku zajmuje dany katalog. Domyślnie wyświetla i podaje rozmiar bieżącego katalogu i jego zawartości.

Polecenie du

Składnia polecenia du

du [OPCJA] [PLIK] lub [KATALOG]

Opcje polecenia du

 Opcja Opis
-0, –null zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL zamiast znakiem nowej linii
 -a, –all podanie podliczenia dla plików, nie samych katalogów
–apparent-size podanie rozmiarów pozornych zamiast zużycia dysku; chociaż rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być też większy z powodu dziur w plikach rzadkich (sparse), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich, itp.
 -B, –block-size=ROZMIAR skala rozmiarów; np. „-BM” powoduje wypisanie rozmiarów w jednostkach po 1048576 bajtów
 -b, –bytes równoważne „–apparent-size –block-size=1”
 -c, –total wypisanie podsumowania całości
 -D, –dereference-args rozwijanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty
 -d, –max-depth=N wypisanie sumy dla katalogu (albo pliku – z –all) tylko jeżeli jest N lub mniej poziomów poniżej argumentu polecenia; –max-depth=0 jest równoważne z –summarize
 –files0-from=PLIK podsumowanie zajętości urządzenia przez pliki podane w PLIKU (nazwy zakończone przez NUL)
 -H to samo co –dereference-args (-D)
 -h, –human-readable rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K 234M 2G)
 –inodes informacja o zużyciu inode’ów zamiast bloków
 -k, –kilobytes  to samo co –block-size=1K
-L, –dereferencerozwinięcie wszystkich dowiązań symbolicznych
-l, –count-linksliczenie rozmiaru wielokrotnie, jeżeli plik ma dowiązania zwykłe
-mjak dla –block-size=1M
-P, –no-dereferencebez rozwijania dowiązań symbolicznych (domyślnie)
-S, –separate-dirsbez uwzględniania rozmiarów podkatalogów
–sijak -h, ale z użyciem potęg 1000 nie 1024
-s, –summarizewypisanie tylko podsumowań dla każdego argumentu
-t, –threshold=ROZMIARwykluczenie elementów mniejszych niż ROZMIAR, jeżeli jest dodatni, albo większych niż ROZMIAR, jeżeli jest ujemny
–timepokazanie czasu ostatniej modyfikacji dowolnego pliku w katalogu albo dowolnego podkatalogu tego katalogu
-X –exclude-from=PLIKpominięcie plików pasujących do wzorców w PLIKU
–exclude=WZÓRpominięcie plików pasujących do WZORU
-x, –one-file-systemominięcie katalogów będących w innych systemach plików
Scroll to Top