poradniki

Polecenie head w systemie Linux

wpis_header_img
head to polecenie systemów uniksowych, także GNU/Linuksa służące do pokazywania pierwszych linii bądź znaków z podanych plików, dla każdego oddzielnie. Domyślnie wyświetla dziesięć pierwszych linii, możemy to zmienić odpowiednimi opcjami. Częściej do wyświetlenia zawartości plików używa się cat , less , more , view są one jednak bardziej przydatne do pracy z duża ilością wierszy. W przypadku polecenia head ograniczamy się do kilku pierwszy pliku.

Polecenie head

Składnia polecenia head

head [OPCJE] [pierwszy_plik] [drugi_plik] 

Jak wyświetlić pierwsze 10 wierszy pliku polceniem head w systemie Linux

head nazwa_pliku

Pokaż pierwsze N ​​wierszy pliku w systemie Linux

head -n 6 nazwa_pliku

Opcja -n określa ile wierszy mamy wyświetlić w tym przypadku 6

Usuń ostatnie N wierszy pliku w systemie Linux

 head -n -5 nazwa_pliku

Pokaż pierwsze N ​​znaków pliku

head -c 10 nazwa_pliku

Usuń ostatnie N znaków pliku

head -c -10 nazwa_pliku

Pokaż nazwę pliku w nagłówku polecenie head

head -n 5 -v nazwa_pliku
Gdy pracujemy na kilku plikach użyjemy polecenia head w następujący sposób :
head -n 5 pierwszy_plik drugi_plik

Jak wyłączyć wyświetlanie nagłówka poleceniem head Linux

head -n 5 -1 pierwszy_plik drugi_plik
Scroll to Top