poradniki

Polecenie ip Linux

wpis_header_img

Polecenie ip w systemie Linux służy do do konfiguracji interfejsów sieciowych, tablic tras czy tuneli w systemach operacyjnych Linux. Adres protokołu internetowego lub adres IP to zestaw cyfr, które są potrzebne do identyfikacji urządzenia i umożliwienia komunikacji sieciowej, ponieważ wszystkie urządzenia podłączone przez sieć znają się tylko za pomocą swoich adresów IP.

Przydatne polecenia IP systemu Linux

Składnia polecenia ip

ip [opcje] podpolecenie [parametry]

Jak wyświetlić wszystkie interfejsy sieciowe za pomocą polecenia ip

ip link show

Jak sprawdzić adres ip konkretnego interfejsu

ip link show eth2

Jak wyświetlić "pokolorowany" adres ip

ip --color addr show  eth2

Jak wyświetliś adres ip w formacie JSON

ip -j link show eth2

Jak wyświetliś adres ip w formacie JSON sformatowany

ip -j -p link show eth2

Jak usunąć adres ip z interfejsu

ip addr del adres_ip nazwa_interfejsu

Jak włączyć interfejs

ip link set eth2 up

Jak wyłączyć interfejs

ip link eth2 down

Jak wyczyścić pamięć podręczną interfejsu

sudo ip addr flush eth2

Jak sprawdzić tablice routingu

ip route show

Jak dodać bramę domyślną za pomocą polecenia ip

sudo ip route add default via adres_bramy

Jak usunąć bramę domyślną za pomocą polecenia ip

sudo ip route del default
Scroll to Top