poradniki

Polecenie kill

wpis_header_img
Program kill wysyła sygnał do zadania. Polecenie kill w systemie Linux służy do ręcznego zakończenia procesu poprzez wysłanie mu sygnału, który go zabija czyli kończy proces.

Polecenie kill w systemie Linux

Polecenie kill jest przydatne, gdy trzeba zarządzać i kontrolować działania różnych programów w systemie Linux, takich chociażby jak:

  • zatrzymać dowolny zautomatyzowany proces.
  • zatrzymać proces, który został uruchomiony przez przypadek.
  • zatrzymać proces zużywający zbyt dużo pamięci.
  • wymusić zakończenie dowolnego uruchomionego procesu w systemie Linux.
  • zatrzymać proces działający w tle.

Składnia polecenia kill

kill [opcje] pid [...] 

Opcje polecenia kill

  • 2 SIGINT przerwanie procesu (ten sygnał jest wysyłany do procesu gdy wciśniemy Ctrl+C)
  • 9 SIGKILL sygnał “zabicia” procesu
  • 19 SIGSTOP zawieszenie procesu (Ctrl+Z)
  • 18 SIGCONT wznowienie zatrzymanego procesu
Scroll to Top