poradniki

Polecenie ls

wpis_header_img
ls to polecenie powłoki systemu Linux, które wyświetla zawartość katalogów plików i katalogów.

Polecenie ls

Składnia polecenia ls

ls [OPCJA] [KATALOG]

Opcje polecenia ls

  • -l znany jako długi format, który wyświetla szczegółowe informacje o plikach i katalogach.
  • -A Reprezentuj wszystkie pliki Uwzględnij ukryte pliki i katalogi na liście.
  • -T Sortuj pliki i katalogi według czasu ich ostatniej modyfikacji, wyświetlając najpierw te ostatnio zmodyfikowane.
  • -R znany jako odwrotna kolejność, która służy do odwrócenia domyślnej kolejności wystawiania.
  • -S Sortuj pliki i katalogi według ich rozmiarów, wymieniając najpierw te największe.
  • -R Rekursywnie wyświetlaj pliki i katalogi, w tym podkatalogi.
  • -I znany jako i-węzeł, który wyświetla numer indeksu (i-węzeł) każdego pliku i katalogu.
  • -G znany jako grupa, która wyświetla własność grupy plików i katalogów zamiast właściciela.
  • -H Drukuj rozmiary plików w formacie czytelnym dla człowieka (np. 1K, 234M, 2G).
  • -D Wyświetlaj same katalogi, a nie ich zawartość.

Wyświetl wszystkie informacje o plikach/katalogach

ls -l

Wyświetl rozmiar pliku zapomocą polecenia ls

ls-lh

Wyświetl informacje o katalogu

ls -l /etc

Wyświetlanie plików na podstawie czasu ostatniej modyfikacji

ls-lt

Wyświetlanie plików na podstawie czasu ostatniej modyfikacji ale w odwrotnej kolejności

ls -ltr

Wyświetl ukryte plilki w systemie Linux

ls-a

Wyświetl plik UID i GID

ls -n [KATALOG]

Wyświetlenie plików z ukrytymi znakami kontrolnymi

ls -q
Scroll to Top