poradniki

Polecenie ss

wpis_header_img

Polecenie ss to zamiennik polecenia netstat. Możesz go użyć w systemie Linux, aby uzyskać statystyki dotyczące połączeń sieciowych. Polecenie ss w systemie linux umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o tym, jak urządzenie komunikuje się z innymi zasobami, takimi jak sieci, usługi i połączenia sieciowe.

Polecenie ss w systemie Linux

Podstawowe opcje poleceń SS

 • -V lub –wersja : Umożliwia przeglądanie zainstalowanej wersji narzędzia ss.
 • -H lub –bez nagłówka : Ta flaga pomija wiersz nagłówka. Domyślny wiersz nagłówka polecenia ss zawiera następujące wartości: Netid, State, Recv-Q, Send-Q, Local Address: Port i Peer Address: Port. Pomijanie nagłówka jest przydatne, gdy musisz przetworzyć dane wyjściowe ss za pomocą innych narzędzi.
 • -t lub –tcp : Nakazuje komendzie ss wyświetlanie tylko połączeń TCP.
 • -a lub -all : Wyświetla połączenia nasłuchujące i niesłuchające.
 • -e  : Wyświetla dodatkowe informacje o gnieździe sieciowym.
 • -u lub –udp : Nakazuje komendzie ss wyświetlanie tylko połączeń UDP.
 • -s : Wyświetla podsumowanie statystyk połączenia.
 • -l : Pokazuje gniazda nasłuchiwania, które nie są domyślnie dołączone.
 • -p : Pokazuje proces za pomocą gniazda.
 • -4 lub –ipv4 : Nakazuje komendzie ss wyświetlanie tylko połączeń IPv4.
 • -6 lub –ipv6 : Pokazuje tylko połączenia IPv6.
 • -m lub –memory : Wyświetla użycie pamięci gniazda.

Lista wszystkich połączeń

ss

Lista portów nasłuchujących i nienasłuchującyc

ss -a

Jak wyświetl listę wszystkich połączeń TCP

ss - t

Wyświetl listę wszystkich nasłuchujących połączeń TCP

ss -lt

Jak wyświetlić listę wszystkich połączeń UDP

ss -ua

Wyświetlenie listę wszystkich nasłuchujących połączeń UDP

ss -lu

Aby wyświetlić identyfikatory procesów związane z połączeniami gniazd

ss -p

Wyświetlanie statystyk podsumowujące

ss -s

Wyświetl połączenia gniazd IPv4 i IPv6

ss -4
lub dla IPv6
ss -6

Jak wyświetlić połączenia w systemie Linux według numeru portu

ss -at '( dport = :22 or sport = :22 )'
ss -at '( dport = :ssh lub sport = :ssh )'
Scroll to Top