poradniki

Polecenie tracert traceroute

wpis_header_img

Polecenie tracert (traceroute) to narzędzie służące do śledzenia trasy pakietów IP w sieciach. Działanie traceroute opiera się na wysyłaniu serii pakietów zwiększających pole TTL (Time to Live), a także badaniu odpowiedzi uzyskanych od routerów pośrednich napotkanych po drodze. Podobne działanie ma polecenie ping, ale ping może zweryfikować tylko łączność między dwoma węzłami sieci, nie dostarcza żadnych informacji o routingu.

Windows tracert

Składnia tracert w Windows

traceroute [options] [packet length]

Opcje tracert

 • -d Do not resolve addresses to hostnames.
 • -h maximum_hops Maximum number of hops to search for target.
 • -j host-list Loose source route along host-list (IPv4-only).
 • -w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.
 • -R Trace round-trip path (IPv6-only).
 • -S srcaddr Source address to use (IPv6-only).
 • -4 Force using IPv4.
 • -6 Force using IPv6.

Linux traceroute

Składnia traceroute Linux

traceroute [options] [packet length]

Opcje traceroute

 • -I – Użyj echa ICMP zamiast pakietów UDP
 • -T – Używa pakietów TCP SYN zamiast UDP lub ICMP
 • -m max_ttl — Określ maksymalną liczbę przeskoków podczas wyszukiwania miejsca docelowego
 • -q nqueries – Określ liczbę sond na przeskok
 • -w czas oczekiwania — Określ czas (w sekundach) oczekiwania na odpowiedź
traceroute -m 15 www.google.com

Jeżeli nie chcemy czytać wyników w konsoli możemy zarówno w przypadku Windowsa jak i Linuxa przekazać dane do pliku za pomocą poniższego polecenia

traceroute 8.8.8.8 > nazwa_pliku.txt
tracert 8.8.8.8 > nazwa_pliku.txt
Scroll to Top