poradniki

vmstat Pomiar wydajności w systemie Linux

wpis_header_img
vmstat wyświetla raport zawierający statystyki dotyczące wątków jądra, pamięci wirtualnej, dysków, stron hipervisora, pułapek i aktywności procesorów. Pierwszy tworzony raport podaje średnie wartości od ostatniego restartu systemu. Dodatkowe raporty podają informacje dla okresów próbkowania o długości opóźnienia. Raporty dotyczące procesów i pamięci są w obu przypadkach natychmiastowe.

Polecenie vmstat

Opcje vmstat

 • – opóźnienie : opóźnienie pomiędzy uaktualnieniami w sekundach. Jeśli nie podano opóźnienia, wypisywany jest tylko raport z wartościami średnimi od rozruchu systemu.
 • – liczba Liczba uaktualnień : w przypadku braku liczby, jeśli podano opóźnienie, domyślna jest nieskończoność.
 • -a, –active : pamięć aktywna/nieaktywna
 • -f, –forks : liczba rozgałęzień procesów od startu systemu
 • -m, –slabs : slabinfo
 • -n ,–one-header : bez ponownego wyświetlania nagłówka
 • -s, –stats : statystyki liczników zdarzeń
 • -d, –disk : statystyki dysków
 • -D, –disk-sum : sumaryczne statystyki dysków
 • -p, –partition : statystyki dl partycji
 • -S, –unit : określenie jednostki wyświetlania
 • -w, –wide : szeroki format wyjścia
 • -t, –timestamp : wyświetlanie znaczników czasu
 • -y, –no-first : pominięcie pierwszej linii wyjścia

Składnia polecenia vmstat

vmstat OPCJE OPÓŹNIENIE LICZBA

Opis pól dla trybu partycji dysku

 • reads: całkowita liczba odczytów zleconych dla tej partycji
 • read sectors: całkowita liczba sektorów odczytanych z partycji
 • writes: całkowita liczba zapisów zleconych dla tej partycji
 • requested writes: całkowita liczba żądań zapisu dla partycji

Opis pól dla trybu vm

Proc. – Statystyki procesów :

 • r: The number of runnable processes (running or waiting for run time).
 • b: The number of processes blocked waiting for I/O to complete.

Pamięć:

 • swp – Całkowita pamięć wirtualna. Przestrzeń wymiany jest początkowo niezajęta. Jednak jądro zaczyna wykorzystywać przestrzeń wymiany, gdy pamięć fizyczna systemu osiąga swój limit.
 • wolna – Całkowita wolna pamięć.
 • bufor – Całkowita pamięć tymczasowo używana jako bufor danych.
 • cache (pamięć podręczna) — całkowita pamięć podręczna.

Swap:

 • si: Ilość pamięci wymiany wczytanej z dysku (/s).
 • so: Ilość pamięci wymiany zapisanej na dysk (/s).

IO – Statystyki wejścia/wyjścia:

 • bi: Bloki odebrane z urządzenia blokowego (bloki/s).
 • bo: Bloki wysłane do urządzenia blokowego (bloki/s).

System:

 • in: Liczba przerwań na sekundę, włącznie z zegarowym.
 • cs: Liczba przełączeń kontekstu na sekundę.

CPU:

Procenty całkowitego czasu procesora.

 • us: Czas spędzony w kodzie poza jądrem (czas użytkownika, w tym nice).
 • sy: Czas spędzony w kodzie jądra (czas systemu)
 • id: Czas spędzony bezczynnie. Przed Linuksem 2.5.41 obejmował czas IO-wait.
 • wa: Czas spędzony na oczekiwaniu na we/wy. Przed 2.5.41 zawarty w bezczynnym.
 • st: Czas skradziony wirtualnej maszynie. Przed Linuksem 2.6.11 nieznany.
Scroll to Top