poradniki

Jak zainstalować Cockpit na CentOS

Instalacja Cockpit Rocky Linux

wpis_header_img

Cockpit (RHEL web console) czyli jak zarządzać serwerem przez przeglądarkę GNU/Linux.

Czym jest Cockpit

Cockpit to darmowy projekt open source system zarządzania serwerami firmy Redhat. Głównym celem projektu jest zaoferowanie administratorom systemu Linux możliwości szybkiego i wydajnego zarządzania swoimi serwerami w łatwy i szybki sposób. Można obsługiwać kontenery, dodawać wiele serwerów do jednego pulpitu nawigacyjnego (dashboard’u), zarządzać kontami użytkowników, konfigurować ustawienia sieciowe.
Możłiwe jest używanie Kokpitu także w innych w dystrybucjach serwerów Linux, takich jak Debian, Ubuntu, a nawet serwerach z systemem Arch Linux!

W przypadku Rocky Linux  czy AlmaLinux chcąc zainstalować Cockpit robimy dokładnie to samo.

Na początek aktualizujemy nasz system

sudo dnf update -y

Instalujemy Cockpit

sudo dnf install cockpit

Jak włączyć i uruchomić Cockpit na CentOS

sudo systemctl enable cockpit.socket
sudo systemctl start cockpit.socket

Dodajemy Cockpit do zapory

sudo firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=cockpit
sudo firewall-cmd --reload

Cockpit zainstalowany co dalej ?

Aby się zalogować w przeglądarce wpisujemy jeden z poniższych adresów

https://localhost:9090
https://adress_ip:9090
https://nazwa_domeny:9090
Scroll to Top