poradniki

Komendy wyszukiwania w systemie Linux

wpis_header_img

Polecenia wyszukiwania Linux

 1. Wyszukiwanie pliku określonej nazwie
  find . -name nazwa_pliku
 2. Szukanie pliku bez rozróżniania wielkości liter
  find . iname nazwa_pliku
 3. Przeszukiwanie konkretnego katalogu
  find /var/test/ -name nazwa_pliku
 4. Wyszukiwanie plików w systemie Linux w określonym formacie
  find .type f -name "*.php"
 5. Jak znaleźć plik i go usunąć
  find . -name nazwa_pliku -delete
 6. Jak znaleźć plik i go usunąć z potwierdzeniem usunięcia
  find . -name nazwa_pliku -exec rm ii {}\;
 7. Znajdowanie plików starszych niż
  find / -atime 10

  powyższa komenda znajdzie pliki starsze niż 10 dni

 8. Jak przeszukać wszystkie zmodyfikowane pliki starsze niż 10 dni
  find / -mtime 10
 9. Poszukiwanie plików zmienionych w ciągu ostatniej doby
  find / -ctime -1
 10. Poszukiwanie plików zmienionych w ciągu ostatniej godziny
  find / -mmin -60
 11. Wyszukiwanie plików w linuxie  o określonej wielkości
  find / -size 10M
  find / -size +10M -size -20M
 12. Wyszukiwanie plików należących do określonego użytkownika
  find / -user nazwa_użytkownika
 13. Wyszukiwanie plików o określonych prawach dostępu
  find / -perm 644
 14. Wyszukiwanie pustych plików
  find / -type f -empty
 15. Wyszukiwanie pustych folderów
  find / -type d -empty
 16. Wyszukiwanie plików ukrytych w systemie Linux
  find / -type f -name ".*"
 17. Wyszukiwanie konkretnej frazy w wielu plikach
  find / -type f -name "*.txt" -exec grep 'szukana_fraza' {} \;
Scroll to Top