poradniki

Konfiguracja Docker

wpis_header_img

Pobieranie obrazu Docker

Obraz Dockera to szablon, z którego tworzone są kontenery. Obrazy zawierają system operacyjny, oprogramowanie i wszystkie pliki niezbędne do uruchomienia aplikacji. Możesz pobrać obrazy z publicznego rejestru Docker Hub: https://hub.docker.com/ Na przykład, aby pobrać obraz Nginx, użyj polecenia:
docker pull nginx

Uruchamianie kontenera

Po pobraniu obrazu możesz uruchomić go, tworząc kontener. Użyj polecenia docker run, aby uruchomić kontener i określić opcje, takie jak porty, woluminy i zmienne środowiskowe. Na przykład, aby uruchomić kontener Nginx i udostępnić go na porcie 80, użyj polecenia:
docker run -d -p 80:80 nginx
Polecenie to uruchomi kontener w tle (-d) i udostępni port 80 kontenera na porcie 80 Twojego komputera (-p 80:80). Porty musimy zmienić co ważne pierwszy port to port na który chcemy przekierować nasz kontener a drugi to port źródłowy (oryginalny) tzn jeżeli chcemy aby nginx działał na porcie 8080 nasze polecenie powinno wyglądać następująco :
docker run -d -p 8080:80 nginx

Zarządzanie kontenerami

Docker zapewnia narzędzia do zarządzania uruchomionymi kontenerami. Możesz wyświetlić listę uruchomionych kontenerów za pomocą polecenia:
docker ps
Możesz zatrzymać kontener, używając polecenia docker stop i podając identyfikator kontenera. Możesz usunąć kontener, używając polecenia docker rm i podając identyfikator kontenera.

Sieci kontenerowe w Docker

Docker umożliwia tworzenie sieci izolowanych dla kontenerów. Pozwala to na kontrolowanie przepływu ruchu sieciowego między kontenerami i komunikowanie się z nimi za pomocą nazw zamiast adresów IP. Możesz utworzyć sieć za pomocą polecenia docker network create. Na przykład, aby utworzyć sieć o nazwie my-network, użyj polecenia:
docker network create my-network

Woluminy

Kilka słów wprowadzenia o woluminach w Dockerze. Woluminy Docker pozwalają na trwałe przechowywanie danych poza systemem plików kontenera. Oznacza to, że dane są zachowane nawet po usunięciu kontenera. Możesz utworzyć wolumin za pomocą polecenia docker volume create. Na przykład, aby utworzyć wolumin o nazwie my-volume, użyj polecenia:
docker volume create my-volume
Możesz podłączyć wolumin do kontenera podczas jego uruchamiania, używając opcji –volume polecenia docker run. Na przykład, aby uruchomić kontener Nginx i podłączyć wolumin my-volume do ścieżki /var/www/html, użyj polecenia:
docker run -d -p 80:80 --volume my-volume:/var/www/html nginx

Rejestry obrazów Docker

Obrazy Dockera można przechowywać w publicznych lub prywatnych rejestrach. Publiczny rejestr Docker Hub zawiera obrazy tworzone przez społeczność, a prywatny rejestr może być używany do przechowywania obrazów firmowych. Możesz pobrać obraz z rejestru, używając polecenia docker pull. Na przykład, aby pobrać obraz Nginx z rejestru Docker Hub, użyj polecenia:
docker pull nginx
Możesz również przesłać obraz do rejestru, używając polecenia docker push. Na przykład, aby przesłać obraz Nginx do rejestru Docker Hub, użyj polecenia:
docker push docker.io/my-nginx-image
Scroll to Top