poradniki

Odkryj moc poleceń systemu Windows

wpis_header_img

Czym są polecenia systemu Windows?

Polecenia systemu Windows to proste instrukcje tekstowe, które umożliwiają interakcję z systemem i wykonywanie różnych operacji. W przeciwieństwie do interfejsu graficznego, polecenia oferują większą kontrolę i precyzję, pozwalając na automatyzację zadań i wykonywanie bardziej złożonych operacji.
W dzisiejszym cyfrowym świecie znajomość podstawowych narzędzi systemowych staje się coraz ważniejsza. System Windows oferuje szeroki wachlarz poleceń, które pozwalają na wydajne zarządzanie systemem, nawigację po plikach i katalogach, wykonywanie zadań administracyjnych i wiele więcej.

Dlaczego warto znać polecenia systemu Windows?

Istnieje wiele zalet korzystania z poleceń systemu Windows:

 • Szybkość: Polecenia mogą być często wykonywane szybciej niż za pomocą interfejsu graficznego.
 • Dokładność: Polecenia oferują większą precyzję i kontrolę nad wykonywanymi operacjami.
 • Automatyzacja: Polecenia można zautomatyzować za pomocą skryptów, co pozwala na oszczędność czasu i wysiłku.
 • Dostęp do zaawansowanych funkcji: Polecenia umożliwiają dostęp do funkcji systemowych, które nie są dostępne w interfejsie graficznym.

Podstawowe polecenia systemu Windows:

 • cd: Zmiana katalogu. Przykład: cd C:\Users\Twoja_nazwa_użytkownika\Dokumenty
 • dir: Wyświetla zawartość bieżącego katalogu. Przykład: dir
 • md: Tworzy nowy katalog. Przykład: md Mój_nowy_katalog
 • rd: Usuwa katalog. Przykład: rd Mój_nowy_katalog
 • copy: Kopiuje pliki i katalogi. Przykład: copy plik1.txt plik2.txt
 • move: Przenosi lub zmienia nazwę plików i katalogów. Przykład: move plik1.txt C:\Moje_pliki
 • del: Usuwa pliki. Przykład: del plik1.txt

Dodatkowe przydatne polecenia:

 • type: Wyświetla zawartość pliku tekstowego. Przykład: type plik1.txt
 • pause: Wstrzymuje działanie polecenia do momentu naciśnięcia klawisza. Przykład: pause
 • attrib: Zmienia atrybuty plików. Przykład: attrib +r plik1.txt (ustawia plik jako “tylko do odczytu”)
 • systeminfo: Wyświetla szczegółowe informacje o systemie.
 • taskmgr: Uruchamia Menedżera zadań, umożliwiając zarządzanie procesami i usługami.
 • chkdsk: Sprawdza i naprawia błędy dysku twardego. Przykład: chkdsk C: /f
 • sfc /scannow: Skanuje system w poszukiwaniu uszkodzonych plików systemowych i naprawia je.
 • ipconfig: Wyświetla informacje o konfiguracji sieciowej komputera.
 • ping: Sprawdza połączenie sieciowe z innym hostem. Przykład: ping google.com
 • netstat: Wyświetla listę aktywnych połączeń sieciowych.
 • help: Wyświetla krótką informację o komendzie. Przykład: help cd
 • exit: Wylogowuje się z systemu.

Zaawansowane polecenia

 • NET: Zarządzanie siecią i konfiguracją sieciową. Przykład:
  NET SHARE
  wyświetla listę udostępnionych zasobów sieciowych.
 • ROBOCOPY: Kopiowanie plików i katalogów z zaawansowanymi opcjami. Przykład:
  ROBOCOPY C:\źródło C:\cel /MIR
  kopiuje wszystkie pliki i katalogi z “źródła” do “celu”, lustrując strukturę katalogów.
 • DISM: Obsługa obrazu systemu Windows, tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i naprawa. Przykład:
  DISM.exe /Image:C:\obraz_systemu.wim /ScanHealth
  skanuje obraz systemu w poszukiwaniu błędów.
 • FC: Porównywanie zawartości plików tekstowych. Przykład:
  FC plik1.txt plik2.txt 
  wyświetla różnice między plikami.
 • XCOPY: Kopiowanie plików i katalogów z zaawansowanymi opcjami. Przykład:
  XCOPY /S /E C:\źródło C:\cel
  kopiuje wszystkie pliki i podkatalogi z “źródła” do “celu”, zachowując strukturę katalogów i atrybuty plików.
 • POWERCFG: Zarządzanie planami zasilania i ustawieniami baterii. Przykład:
  POWERCFG /A 
  wyświetla listę dostępnych planów zasilania.
 • TASKKILL: Zamykanie procesów działających w systemie. Przykład:
  TASKKILL /IM notepad.exe
  zamyka proces programu Notatnik.
 • TAKEOWN: Zmiana właściciela plików i katalogów. Przykład:
  TAKEOWN /F C:\plik
  zmienia właściciela pliku “plik” na bieżącego użytkownika.
 • ICACLS: Zarządzanie listami kontroli dostępu (ACL) plików i katalogów. Przykład:
  ICACLS C:\katalog /grant BUILTIN\Administrators:F 
  przyznaje administratorom pełne uprawnienia do katalogu “katalog”.
Scroll to Top