Klucz produktu Windows jest nam niezbędny w celu aktywacji naszego systemu, by 30 dniach nie przestał nam działać. W przypadku reinstalacji czy to dlatego, że przestaje się uruchamiać zwalnia czy też naszego kaprysu  niezbędna będzie jego aktywacja. W tym celu potrzebujemy właśnie klucz produktu Windows. Znajduje się on na naklejce na naklejce umieszczonej na obudowie naszego laptopa czy komputera ew na płycie w przypadku gdy nas system kupiliśmy oddzielnie.

Jeżeli nie posiadamy klucza a mamy już zainstalowany system możemy go sprawdzić na kilka sposobów.

1. Jak odzyskać klucz produktu Windows za pomocą wiersza poleceń ?

Uruchamiamy wiersz poleceń i wpisujemy poniższą komendę :

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

2. Jak odzyskać klucz produktu Windows za pomocą Powershell ?

Uruchamiamy Powershell i wpisujemy :

powershell “(Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey”

3. Skrypt do odzyskania klucza Windows

Kolejnym sposobem na odzyskanie numeru seryjnego Windows jest użycie poniższego skryptu. Wystarczy skopiować i wkleić do notatnika poniższy tekst, zapisać plik jako klucz.vbs i uruchamiamy go.

Skrypt :

Set WshShell = CreateObject(„WScript.Shell”)
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead(„HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId”))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = „BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 – i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = „-” & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Jeżeli nie udało nam się wyświetlić klucza za pomocą powyższych metod możemy skontaktować sie z pomocą techniczną Microsoftu w celu jego uzyskania, ewentualnie użyć programu Win keyfinder do pobrania ze strony : Win keyfinder