poradniki

Odzyskiwanie hasła Linux

wpis_header_img

Zmiana hasła użytkownika Linux (jeżeli znasz)
Uruchom konsolę tekstową i wydaj polecenie (jako użytkownik) :

passwd
Changing password for pawel
(current) UNIX password: “wpisz aktualne hasło”
Enter new UNIX password: “wpisz swoje nowe hasło”
Retype new UNIX password: “wpisz ponownie swoje nowe hasło”
password updated successfully

Zmiana hasła użytkownika (jeżeli nie znasz)
Aby zmienić swoje hasło użytkownika (którego nie pamiętasz, w tym przypadku „pavroo”) musisz znać hasło administratora systemu.

su
Password: “wpisz hasło administratora”
passwd pavroo
Enter new UNIX password: “wpisz nowe hasło użytkownika”
Retype new UNIX password: “wpisz ponownie nowe hasło użytkownika”
password updated successful

Zmiana hasła administratora Linux (jeżeli znasz)
Aby zmienić hasło administratora systemu wydaj polecenie :

su
Password: “wpisz aktualne hasło administratora”
passwd root
Enter new UNIX password: “wpisz nowe hasło administratora”
Retype new UNIX password: “wpisz ponownie nowe hasło administratora”
password updated successfully

Zmiana hasła administratora Linux (jeżeli nie znasz)
Jeśli chcesz zmienić swoje hasło administratora systemu, którego nie pamiętasz to musisz uruchomić komputer z dowolnej dystrybucji Linuksa działającej w trybie Live np. Aptosid, Ubuntu, Knoppix, itp.

1. Sprawdź na której partycji znajduje się główny katalog „/” root poleceniem w konsoli :

su (lub sudo) fdisk -l
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40007761920 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 5168 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xdb39db39
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 948 7166848 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 949 5168 31903200 5 Extended
/dev/sda5 949 962 105808 83 Linux
/dev/sda6 963 2316 10236208 83 Linux
/dev/sda7 2317 2384 514048 82 Linux swap/Solaris
/dev/sda8 2385 5168 21047008 83 Linux
– /dev/sda1 to partycja na której zainstalowany jest system Windows
– /dev/sda2 to partycja rozszerzona
– /dev/sda5 to partycja „/boot”
– /dev/sda6 to partycja root „/” na której zainstalowany jest system Linux
– /dev/sda7 to partycja wymiany „swap”
– /dev/sda8 to partycja domowa „/home”

2. Utwórz folder, w którym zamontujesz katalog główny (tutaj: /dev/sda6) np :
mkdir /media/sid_temp

3. Zamontuj katalog główny root „/” w systemie Live :

mount /dev/sda6 /media/sid_temp

4. Sprawdź czy katalog został prawidłowo zamontowany :

cd /media/sid_temp
ls

5. Jeśli montowanie zostało wykonane prawidłowo to zobaczysz wszystkie foldery systemu dysku twardego w katalogu montowania – możesz zmienić hasło administratora poleceniem passwd :

chroot /media/sid_temp passwd
Enter new UNIX password: “wpisz nowe hasło administratora”
Retype new UNIX password: “wpisz ponownie nowe hasło administratora”
password updated successfully

Zmiana hasła użytkownika z prawami administratora Linux (jeżeli nie znasz)
W niektórych dystrybucjach Linuksa np. Ubuntu konto administratora systemu „root” jest domyślnie nieaktywne – a więc nie posiada zapisanego hasła administratora.

Użytkownik systemu wykonuje zadania administracyjne za pomocą polecenia „sudo” i zmiana tego hasła przebiega podobnie jak podczas zmiany hasła root.

1. Uruchom komputer z dowolnej dystrybucji Linuksa działającej w trybie Live np. Aptosid, Ubuntu, Knoppix, itp.

2. Sprawdź na której partycji znajduje się główny katalog „/” root poleceniem w konsoli :

su (lub sudo)
fdisk -l
Disk /dev/sda: 12.0 GB, 12025069458 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1461 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00080cb9
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1395 1197440 83 Linux
/dev/sda2 1395 1462 542721 5 Extended
/dev/sda5 1395 1462 542720 82 Linux swap/Solaris

– /dev/sda1 to partycja root „/” na której zainstalowany jest system Linux
– /dev/sda2 to partycja rozszerzona
– /dev/sda5 to partycja wymiany „swap”

3. Zamontuj katalog główny root „/” w systemie Live :

mount /dev/sda1 /mnt

4. Sprawdź czy katalog został prawidłowo zamontowany :

cd /mnt
ls

5. Jeśli nie znasz nazwy użytkownika podmontowanego systemu to wejdź do katalogu domowego – nazwa folderu, który się wyświetli będzie nazwą użytkownika :

cd home
ls
pavroo

6. Teraz możesz zmienić hasło użytkownika (tutaj: pavroo) poleceniem chroot :

chroot /mnt passwd pavroo
Enter new UNIX password: “wpisz nowe hasło użytkownika”
Retype new UNIX password: “wpisz ponownie nowe hasło użytkownika”
password updated successfully

Zmiana hasła, zmiana hasła root na przykładzie Debiana

Odzyskać, a konkretniej — zmienić, zapomniane hasło roota jest stosunkowo prosto — nie trzeba reinstalować systemu. Wystarczy posłużyć się dowolnym Linuksem w wersji live. Może to być Debian Live, instalator Ubuntu czy Hag GNU/Linux a nawet instalator Gentoo w wersji Minimal (obraz jest wielkości ok. 85MB). Do zabiegu przyda się też informacja, która partycja jest montowana jako /, odpowiednie informację otrzymamy przy wywołaniu komendy:

mount | grep ” / “
Załóżmy, że będzie to partycja sda1. Następnie możemy już zrebootować komputer używając do rozruchu nasz system live.

UWAGA! Do poniższych operacji będą potrzebne uprawnienia roota! W niektórych dystrybucjach (np. Ubuntu) każdą komendę należy poprzedzić sudo.

Po uruchomieniu komputera musimy zamontować partycję sda1 (tę partycję, która w systemie montowana jest jako /) w katalogu /mnt/debian komendami:

mkdir /mnt/debian && mount /dev/sda1 /mnt/debian
UWAGA! Zależnie od sterowników wykorzystywanych przez obie dystrybucje dysk wsystiemie live może nosić oznaczenie hd zamiast sd lub odwrotnie.

A następnie użyć komendy chroot aby zmienić hasło roota:

chroot /mnt/debian /bin/passwd
Odmontowujemy dysk i rebootujemy system:

umount /mnt/debian
reboot
I możemy cieszyć się nowym hasłem użytkownika root. Jak widać odzyskanie hasła w Linuxie nie jest wcale takie trudne.

żródło : linuxiarze.pl

Scroll to Top
Skip to content