poradniki

Podstawowe polecenia PowerShell

wpis_header_img

PowerShell to między platformowe rozwiązanie do automatyzacji zadań złożone z powłoki wiersza polecenia, języka skryptów i struktury zarządzania konfiguracją. Program PowerShell działa w systemach Windows, Linux i macOS. Często używany do automatyzacji zarządzania systemami. Służy również do kompilowania, testowania i wdrażania rozwiązań, często w środowiskach ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

PowerShell polecenia

Get-Help

Polecenie cmdlet Get-Help służy jako dokumentacja czyli innymi słowy wyświetla pomoc do komend
Get-Help nazwa_polecenia
Get-Help Get-Process

Parametry Get-Help

parametr -Examples, wyświela przykłady pisania polecenia. parametr -Full, wyświetla pełne informacje o cmdlecie
Get-Help Get-Process -Full

Get-Process

cmdlet Get-Process wyświetla listę procesów bez potrzeby uruchamiania Managera Zadań.
Get-Process

Get-History

cmdlet Get-History Wyświetla listę ostatnio wykonanych poleceń
Get-History

Get-Service

cmdlet Get-Process wyświetla wszystkie uruchomione usługi
Get-Service
Używając pramatru A* polecenie wyświeli wszystkie usługi zaczynające się na literę “A”
Get-Service A*

Start-Job

Polecenie cmdlet Start-Job zapewnia środowisko PowerShell do uruchamiania kodu lub poleceń jako zadania w tle bez interakcji użytkownika.
Start-Job -ScriptBlock {Get-Process}

Set-Location

 Polecenie cmdlet Set-Location ustawia bieżący katalog na katalog wskazany w poleceniu.

cmdlet Set-Location ścieżka_katalogu

ConvertTo-HTML

Konwertuje dane do formatu HTML
Get-Command | ConvertTo-Html > nazwa_pliku.html

Export-CSV

To samo co wyżej ale tym otrzymamy plik csv z listą procesów
get-process | Export-CSV c:\procesy.csv

Get-Command

Polecenie cmdlet Get-Command zawiera listę wszystkich dostępnych poleceń PowerShell.

Get-Command

Więcej szczegółów o Get-Command znajdziemy na stronie Microsoftu

Scroll to Top