poradniki

Polecenie chmod

Zmiana dostępu do plików Linux

wpis_header_img

W Linuksie każdy plik (katalog) ma swoje określone prawa dostępu. chmod ( ang. change mode – zmień tryb) to uniksowa komenda występująca również w GNU/Linuksie. Służy ona do ustawiania praw dostępu do podanych plików.

Zmienia uprawnienia dostępu do pliku lub katalogu. W systemach Unix stosuje się uprawnienia do:

 • Odczytu (Read)
 • Zapisu (Write)
 • Uruchomienia (eXecute)

Dlatego w listingu katalogów widzimy oznaczenia r, w, x

Polecenie chmod

Składnia chmod

chmod [OPCJE] TRYB Plik(i)

Opcje chmod

 • -c, –changes : jak verbose, ale informowanie tylko gdy zaszła zmiana
 • -f, –silent, –quiet : wyłączenie większości komunikatów o błędach
 • -v, –verbose : wypisanie informacji o każdym przetwarzanym pliku
 • –no-preserve-root : bez traktowania katalogu „/” w specjalny sposób (domyślnie)
 • –preserve-root : odmowa rekusywnego działania na „/”
 • –reference=PLIK_WZ : użycie uprawnień pliku PLIK_WZ zamiast wartości UPRAWNIEŃ
 • -R, –recursive : zmiany też w katalogach i plikach w podkatalogach
 • –version : output version information and exit

Notacja ósemkowa chmod

chmod przyjmuje 3 cyfry kolejno oznaczające uprawnienia dla właściciela, grupy i innych.

chmod Owner Group Other nazwa_pliku
chmod 755 nazwa_pliku
Znaczenie cyfr chmod jest następujące:
Cyfra Prawa Litera
0 Brak praw
1 Wykonywanie –x
2 Zapis -w-
3 Zapis i wykonanie -wx
4 Odczyt r–
5 Odczyt i wykonanie r-x
6 Odczyt i zapis rw-
7 Odczyt, zapis i wykonanie rwx
Scroll to Top