65 / 100

poradniki

Polecenie chmod

wpis_header_img

Polecenie less w Linux to narzędzie wiersza poleceń, które wyświetla plik wiersz po wierszu lub jedną stronę na raz. Innymi słowy użyjemy less kiedy zechcemy wyświetlić plik lub kiedy rezultat wykonania jakiegoś polecenia wyświetlić nie mieści się na ekranie.

Zmienia uprawnienia dostępu do pliku lub katalogu. W systemach Unix stosuje się uprawnienia do:

 • Odczytu (Read)
 • Zapisu (Write)
 • Uruchomienia (eXecute)

Dlatego w listingu katalogów widzimy oznaczenia r, w, x

Składnia chmod

chmod [OPCJE] TRYB Plik(i)

Opcje chmod

 • -c, –changes : jak verbose, ale informowanie tylko gdy zaszła zmiana
 • -f, –silent, –quiet : wyłączenie większości komunikatów o błędach
 • -v, –verbose : wypisanie informacji o każdym przetwarzanym pliku
 • –no-preserve-root : bez traktowania katalogu „/” w specjalny sposób (domyślnie)
 • –preserve-root : odmowa rekusywnego działania na „/”
 • –reference=PLIK_WZ : użycie uprawnień pliku PLIK_WZ zamiast wartości UPRAWNIEŃ
 • -R, –recursive : zmiany też w katalogach i plikach w podkatalogach
 • –version : output version information and exit

Notacja ósemkowa chmod

chmod przyjmuje 3 cyfry kolejno oznaczające uprawnienia dla właściciela, grupy i innych.

chmod Owner Group Other nazwa_pliku
chmod 755 nazwa_pliku
Znaczenie cyfr chmod jest następujące:
Cyfra Prawa Litera
0 Brak praw
1 Wykonywanie –x
2 Zapis -w-
3 Zapis i wykonanie -wx
4 Odczyt r–
5 Odczyt i wykonanie r-x
6 Odczyt i zapis rw-
7 Odczyt, zapis i wykonanie rwx
Scroll to Top
Skip to content