poradniki

Polecenie du

wpis_header_img
Polecenie du służy do sprawdzenia wielkości katalogu z poziomu konsoli. Dzięki niemu dowiemy się ile miejsca na dysku zajmuje dany katalog. Domyślnie wyświetla i podaje rozmiar bieżącego katalogu i jego zawartości.

Składnia polecenia du

du [OPCJA] [PLIK] lub [KATALOG]

Opcje polecenia du

 • -0, –null : zakończenie każdej linii na wyjściu znakiem NUL zamiast znakiem nowej linii
 • -a, –all : podanie podliczenia dla plików, nie samych katalogów
 • –apparent-size : podanie rozmiarów pozornych zamiast zużycia dysku; chociaż rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być też większy z powodu dziur w plikach rzadkich (sparse), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich, itp.
 • -B, –block-size=ROZMIAR : skala rozmiarów; np. „-BM” powoduje wypisanie rozmiarów w jednostkach po 1048576 bajtów
 • -b, –bytes : równoważne „–apparent-size –block-size=1”
 • -c, –total : wypisanie podsumowania całości
 • -D, –dereference-args : rozwijanie dowiązań symbolicznych podanych jako argumenty
 • -d, –max-depth=N : wypisanie sumy dla katalogu (albo pliku – z –all) tylko jeżeli jest N lub mniej poziomów poniżej argumentu polecenia; –max-depth=0 jest równoważne z –summarize
 • –files0-from=PLIK : podsumowanie zajętości urządzenia przez pliki podane w PLIKU (nazwy zakończone przez NUL)
 • -H : to samo co –dereference-args (-D)
 • -h, –human-readable : rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K 234M 2G)
 • –inodes : informacja o zużyciu inode’ów zamiast bloków
 • -k, –kilobytes : to samo co –block-size=1K
 • -L, –dereference : rozwinięcie wszystkich dowiązań symbolicznych
 • -l, –count-links : liczenie rozmiaru wielokrotnie, jeżeli plik ma dowiązania zwykłe
 • -m : jak dla –block-size=1M
 • -P, –no-dereference : bez rozwijania dowiązań symbolicznych (domyślnie)
 • -S, –separate-dirs : bez uwzględniania rozmiarów podkatalogów
 • –si : jak -h, ale z użyciem potęg 1000 nie 1024
 • -s, –summarize : wypisanie tylko podsumowań dla każdego argumentu
 • -t, –threshold=ROZMIAR : wykluczenie elementów mniejszych niż ROZMIAR, jeżeli jest dodatni, albo większych niż ROZMIAR, jeżeli jest ujemny
 • –time : pokazanie czasu ostatniej modyfikacji dowolnego pliku w katalogu albo dowolnego podkatalogu tego katalogu
 • -X –exclude-from=PLIK : pominięcie plików pasujących do wzorców w PLIKU
 • –exclude=WZÓR : pominięcie plików pasujących do WZORU
 • -x, –one-file-system : ominięcie katalogów będących w innych systemach plików
Scroll to Top
Skip to content