poradniki

Przydatne polecenia CMD

wpis_header_img
CMD, czyli Wiersz poleceń, to aplikacja dostępna w systemach Windows. Służy do interakcji z systemem operacyjnym za pomocą poleceń tekstowych. Wiersza poleceń można używać do uruchamiania wpisywanych poleceń i wykonywania zaawansowanych funkcji administracyjnych. Można go również wykorzystać do rozwiązania niektórych typów problemów związanych z systemem Windows.

Wiersz poleceń Windows komendy

 calc  podstawowy windowsowy kalkulator
 charmap  pokazuje tabelę znaków – z jej pomocą możesz skopiować niestandardowe znaki (np. Inne alfabety), których nie ma na klawiaturze
 explorer  uruchamia eksplorator plików
 notepad  uruchamia notatnik
 cleanmgr  uruchamia narzędzie oczyszczania dysku
 control  otwiera panel sterowania
 defrag  uruchamia defragmentator dysku – dzisiaj nie ma to już specjalnego znaczenia, jednak jeszcze kilkanaście lat temu systemy operacyjne wymagały regularnej defragmentacji dysku
 ipconfig /flushdns  czyszczenie pamięci cache DNS
 netstat  lista połączeń i otwartych portów sieciowych
 nslookup  wyświetlanie adresu DNS
 perfmon  uruchamia panel z narzędziami służącymi do monitorowania stanu i wydajności komputera. Znajdziesz tam dane dotyczące dysku, procesora, pamięci podręcznej itd.
sfc /scannow  skanowanie systemu w poszukiwaniu błędów
shutdown zamykanie lub restartowanie systemu, również po określonym czasie
systeminfo wyświetlanie konfiguracji systemu
tasklist lista procesów
taskkill zamyka wybrany proces lub aplikację
tracert sprawdzenie ścieżki od adresu źródłowego ip do docelowego
ver wyświetla wersję systemu Windows

Komendy sieciowe wiersza poleceń Windows CMD

ftp przesyłanie plików na serwer FTP
ftype wyświetla typ pliku, przynależność
getmac wyświetla adres Mac
ipconfig wyświetla konfigurację IP
netsh konfiguracja/zarządzanie/wyświetlanie komponentów sieciowych
netstat wyświetla połączenia TCP IP i ich status
nslookup wyświetla informacje przydatne do diagnozowania infrastruktury systemu DNS
pathping wyświetla stopień utraty pakietów na określonym routerze lub łączu
ping test połączenia ze zdalnym komputerem
route wyświetla oraz modyfikuje wpisy w lokalnej tabeli routingu
systeminfo podstawowe informacje o konfiguracji systemu
telnet program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony serwer telnet
tftp przesyłanie plików na serwer TFTP
tracert śledzenie drogi pakietów z naszego komputera do zdalnego serwera
Scroll to Top