Skróty klawiszowe Windows

Przyciąganie okien do krawędzi ekranu
Skróty dotyczą aktywnego okna aplikacji, ich działanie zależy od statusu okna.

Windows + ← – przyczep okno do lewej krawędzi / odczep okno od prawej krawędzi
Windows + ↓ – przełącz zmaksymalizowane okno w tryb okna / zminimalizuj okno / przyczep okno do dolnego narożnika ekranu
Windows + → – przyczep okno do prawej krawędzi / odczep okno od lewej krawędzi
Windows + ↑ – przełącz zminimalizowane okno w tryb okna / zmaksymalizuj okno / przyczep przyczepione okno do górnego narożnika

Aktywny pulpit
Windows + , – ukryj aplikacje i pokaż tymczasowo pulpit
Windows + D – minimalizuj / maksymalizuj wszystkie aplikacje
Windows + M – minimalizuj wszystkie aplikacje i aktywuj pulpit
Windows + Home – minimalizuj / maksymalizuj wszystkie nieaktywne okna
Shift + M – otwórz wszystkie zminimalizowane aplikacje
ALT + TAB – przełączaj się pomiędzy oknami (klawisz ALT ma być stale wciś­nięty)
ALT + F4 – zamknij aktywne okno
Windows + O – włącza / wyłącza automatyczne obracanie pulpitu
ALT + ESC – przełączaj się pomiędzy elementami w kolejności ich otwarcia
SHIFT + F10 – włącz menu kontekstowe dla zaznaczonego obiektu / pliku
Pulpit wirtualny
Windows + CTRL + D – utwórz nowy pulpit wirtualny
Windows + CTRL + ← – przełączaj się między pulpitami w lewo
Windows + CTRL + → – przełączaj się między pulpitami w prawo
Windows + CTRL + F4 – zamknij aktywny pulpit
Windows + TAB – przełącz do widoku miniatur pulpitów i wszystkich aktywnych aplikacji
Pasek zadań
Windows + T – przełączaj się pomiędzy ikonami / podglądami aplikacji w pasku zadań
Enter – gdy aktywny pasek zadań, otwórz wybraną aplikację / jej okno
SHIFT + prawy przycisk myszy + ikona/grupa ikon – menu kontekstowe ikony / grupy ikon
CTRL + zgrupowane ikony – otwórz / przełączaj się pomiędzy zgrupowanymi oknami aplikacji
CTRL + SHIFT + ikona – otwórz aplikację w trybie Administratora
Wiersz polecenia
Skróty dotyczą tekstu, który jest wpisany w oknie Wiersza polecenia po znaku zachęty.

SHIFT + ← – zaznacz tekst na lewo od kursora
SHIFT + → – zaznacz tekst na prawo od kursora
SHIFT + CTRL + ← / → – z wciśniętym stale + zaznaczanie fragmentu tekstu
CTRL + PG UP / PG DN – przewijanie zawartości okna
CTRL + C – kopiuj zaznaczony tekst do schowka
CTRL + V – wklej zaznaczony tekst ze schowka
CTRL + A – zaznacz cały tekst
CTRL + M – przełączenie w tryb nawigacji kursorem po zawartości okna
Eksplorator plików
Windows + E – uruchom Eksplorator plików, kolejne naciśnięcie uruchamia następne okno aplikacji
ALT + ↑ – przejdź do folderu nadrzędnego w Eksploratorze
ALT + ← – przejdź do poprzedniego folderu
ALT + → – przejdź do następnego folderu
TAB – przełączanie pomiędzy panelem z listą plików, listą folderów, menu
→ – rozwiń zwiniętą listę podfolderów w drzewie folderów
← – zwiń rozwiniętą listę podfolderów w drzewie folderów
↑ / ↓ – zmieniaj aktywny folder, plik
ENTER – otwórz zaznaczony plik
ALT + ENTER – pokaż własności zaznaczonego pliku
DEL – przenieś zaznaczony plik do Kosza
SHIFT + DEL – skasuj plik z pominięciem Kosza
SHIFT + ← / → – dodaj do zaznaczenia oprócz aktywnego pliku dokumenty po lewej (powyżej) / po prawej (poniżej) stronie na liście
SHIFT + kółko myszy – zmień rozmiar ikon dokumentów
CTRL + SHIFT + N – utwórz nowy folder (dla drzewa folderów lub listy plików)
ALT + P – wyświetl / wyłącz panel podglądu
ALT + H – wyświetla podpowiedzi ekranowe dotyczące skrótów dla narzędzi Wstążki
F2 – zmień nazwę zaznaczonego pliku / folderu
F3 – szukaj pliku lub folderu
F5 – odśwież zawartość okna Eksploratora
F11 – maksymalizuj / minimalizuj aktywne okno Eksploratora
CTRL + W – zamknij aktywne okno Eksploratora
CTRL + N – otwórz nowe okno Eksploratora
CTRL + F – rozpocznij wyszukiwanie
Nagrywanie aktywności ekranowej
Windows + G – włącz rejestrator aktywności ekranowej
Windows + ALT + G – rozpocznij nagrywanie aktywności w aktywnym oknie
Windows + ALT + R – zakończ nagrywanie aktywności
Ułatwienia dostępu
Windows + U – otwórz okno Ułatwienia dostępu
Windows + + – uruchom narzędzie lupa i powiększ widok (gdy narzędzie aktywne)
Windows+ – – pomniejsz widok pulpitu, jeśli jest powiększony
Windows + 0 – przesuń widok na aktywne okno
Pozostałe skróty systemowe
Windows + A – otwórz Centrum akcji z powiadomieniami
Windows + X – otwórz menu kontekstowe dla przycisku Start
Windows + I – przejdź do okna ustawień systemowych
CTRL + SHIFT + ESC – włącz menedżer zadań
Windows + R – otwórz okno Uruchamianie
Windows + PRINT SCREEN – zapisz zrzut ekranowy w folderze Obrazy w profilu użytkownika
PRINT SCREEN – zapisuje zrzut ekranowy w schow­ku systemowym
ALT + PRINT SCREEN – zapis zrzutu ekranowego aktywnego okna do schowka
Windows + L – wylogowanie – wywołuje ekran blokady
Windows + P – przełączaj się pomiędzy wyświet­laczami / trybem wyświetlania
Windows + H – wykonuje zrzut ekranowy aktywnego okna i otwiera opcje współdzielenia się zrzutem
Windows + S – systemowe okno wyszukiwania
Windows + C – aktywuje Cortanę (w Polsce nieaktywne)
Windows + ? – otwiera Opinie o systemie Windows
CTRL + C / V – kopiuj / wklej dane do / ze schowka
SHIFT + INSERT – wstaw zawartość schowka
CTRL + Z – cofnij wykonaną akcję (działa na wielu poziomach Windows)
ESC – wyłącza aktywne zadanie (nie działa w każdej aplikacji)
Wordpad
CTRL + O – otwórz plik
CTRL + N – otwórz nowy plik
CTRL + F – otwórz wyszukiwanie
CTRL + H – otwórz zamienianie
F3 – wyszukaj kolejny element
ALT – wyświetl podpowiedzi skrótów klawiaturowych
CTRL + S – zapisz dokument
F12 – zapisz dokument jako nowy plik
CTRL + B – pogrub zaznaczony tekst
CTRL + D – wstaw grafikę MS Paint
CTRL + R / L / J – wyrównaj tekst do prawej / lewej / środka
CTRL + Y / Z – ponów / cofnij operację
Internet Explorer
CTRL + D – dodaj stronę do Ulubionych
CTRL + W – zamknij aktywną zakładkę
CTRL + F4 – zamknij nieaktywne zakładki (działa tylko w trybie desktopowym)
CTRL + T – otwórz zakładkę
CTRL + TAB – przejdź do następnej zakładki
CTRL + SHIFT + TAB – przejdź do poprzedniej zakładki
CTRL + SHIFT+ P – otwórz zakładkę InPrivate
CTRL + SHIFT + DEL – skasuj historię przeglądania (działa tylko w trybie desktopowym)
ALT + ← / → – przejdź do tyłu / przodu w historii
ALT + HOME – przejdź do strony domowej (działa tylko w trybie desktopowym)
ALT + ENTER – otwórz wynik wyszukiwania / stronę w nowej zakładce
CTRL + E – szukaj za pomocą pola adresowego
CTRL + F – szukaj na stronie
CTRL + SHIFT + L – szukaj w internecie za pomocą tekstu ze schowka
CTRL + ↓ – rozwiń listę pola adresowego
CTRL + H – otwórz historię (działa tylko w trybie desktopowym)
CTRL + B – otwórz zakładki (działa tylko w trybie desktopowym)
CTRL + J – przejdź do pobranych plików
ALT + D – wyświetl dostępne komendy (nie działa w trybie desktopowym)
CTRL + + / – / 0 – powiększ, pomniejsz widok strony, przywróć do stanu wyjściowego
F12 – włącz narzędzia deweloperskie / inspektora strony
EDGE (skróty dodatkowe)
CTRL + I – otwórz Ulubione
CTRL + H – otwórz Historię
CTRL + SHIFT + R – przejdź do trybu do odczytu
CTRL + SHIFT + DEL – skasuj historię
Kalkulator
ALT + 1 – tryb standardowy
ALT + 2 – tryb naukowy
ALT + 3 – tryb programisty
CTRL + M – zapisz do pamięci
CTRL + P – dodaj do pamięci
CTRL + Q – odejmij z pamięci
CTRL + R – odczytaj z pamięci
CTRL + L – wyczyść pamięć
DEL – skasuj ostatnie dane (przycisk CE)
F3 – wybierz tryb DEG (naukowy) / WORD (programisty)
F4 – wybierz RAD (naukowy) / BYTE (programisty)
F2 – wybierz DWORD (programisty)
F12 – wybierz QWORD (programisty)
Czytnik
F8 – przełącz do trybu dwustronnego
CTRL + R – obróć dokument o 90 stopni
CTRL + O – otwórz plik
CTRL + W – zamknij plik
CTRL + M – przejdź do strony domowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Przewiń do góry