poradniki

Struktura katalogów Linux drzewo katalogów linux

wpis_header_img
W systemie GNU/Linux zaimplementowano hierarchiczną (drzewiastą) strukturę katalogów, która jest dość ściśle określona wg FHS (Filesystem Hierarchy Standard). Dzięki takiemu podejściu można utworzyć tyle katalogów, ile potrzeba do pogrupowania plików w naturalny sposób. Dodatkowo każdy użytkownik może mieć swój prywatny katalog przeznaczony na własną hierarchię
KatalogAngielska nazwa źródłowaOpis
/rootGłówny katalog w systemach uniksowych zwany korzeniem (ang. root). Cała struktura katalogów umiejscowiona jest w tym katalogu.
/bootboot processPliki programu rozruchowego
/binbinariesPodstawowe pliki wykonywalne dostępne dla wszystkich użytkowników
/devdevicesPliki urządzeń
/etcet ceteraPliki konfiguracyjne. Dawniej znajdowały się tutaj różne pliki nieprzynależące do pozostałych kategorii
/homehome directoryKatalogi domowe użytkowników
/liblibrariesBiblioteki programów i moduły jądra. Nowa wersja standardu definiuje również możliwość dodania katalogów dla innych architektur np. lib64 dla x86_64
/mntmount pointTymczasowy punkt montowania
/mediamediaPunkty montowań dla pamięci zewnętrznych
/opt/optionalDodatkowe oprogramowanie
/proc/processWirtualny system plików informujący o stanie systemu
/root/ Katalog domowy superużytkownika root
/runruningInformacje o działaniu systemu od ostatniego jego uruchomienia
/sbinsystem binariesPliki wykonywalne do zarządzania systemem
/srv/servedRzadko używany katalog zawierający dane udostępniane często tylko do odczytu przez system
/tmptemporaryPliki tymczasowe
/usruserDrugorzędowa hierarchia. Tutaj umiejscowione są głównie pliki wykonywalne użytkowników
/usr/bin/binaryJak w hierarchii pierwszorzędowej, ale nie wymagane do uruchomienia czy naprawy systemu
/usr/includeincludeStandardowe pliki nagłówkowe
/usr/liblibraryJak w hierarchii pierwszorzędowej, ale nie wymagane do uruchomienia czy naprawy systemu
/usr/local/local dataTrzeciorzędowa hierarchia danych lokalnych
/usr/share/sharedDane współdzielone między architekturami
/usr/sbin/system binariesJak w hierarchii pierwszorzędowej, ale nie wymagane do uruchomienia czy naprawy systemu
/varvariableCzęsto modyfikowane pliki np. logi, bazy danych
/var/cache/cachePliki pamięci podręcznej programów
/var/lock/lockPliki blokady zasobów będących w użyciu
/var/log/loggingLogi aplikacji
/var/mail/mailboxesSkrzynki pocztowe