poradniki

4 Przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z DNS

wpis_header_img

Domain Name System – hierarchiczny rozproszony system nazw sieciowych, który odpowiada na zapytania o nazwy domen. Dzięki DNS nazwa domeny jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP.

Jak działa serwer DNS

 • Użytkownik wpisuje w przeglądarce adres strony internetowej.
 • Przeglądarka wysyła zapytanie do serwera DNS z prośbą o zwrócenia adresu IP dla wybranej domeny
 • Serwer DNS w odpowiedzi zwraca adres IP serwera, do którego przypisana jest wskazana domena.
 • Przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem o określonym adresie IP prosząc o wyświetlenie strony dla domeny

Do czego służą rekordy DNS

Oprócz głównego zadania, którym jest tłumaczenie nazw na adres IP za pomocą rekordów DNS można tworzyć i przekierowywać subdomeny np. usługę poczty e-mail można przekierować na inny serwer.

Z czego składa się rekord DNS

 • Nazwa – domena, subdomena
 • Typ – określa typ rekordu, który będzie lub jest już zdefiniowany.
 • TTL (Time to Live) – jest to czas przechowania rekordu w serwerach DNS wyrażony w sekundach.
 • Priorytet – określa kolejność i wartość wpisu. Używa się go przy rekordzie MX.
 • Wartość – jest to parametr określający wartość konkretnego rekordu. W zależności od typu rekordu te informacje będą różne np. IP, host czy też informacje tekstowe.

Najważniejsze typy rekordów DNS

 • rekord A (Address) – to jeden z głównych rekordów wskazujących na adres IPv4 (32-bitowy) serwera w sieci.
 • rekord AAAA – to rekord wskazujący na adres IP serwera, ale w wersji IPv6 (128-bitowy).
 • rekord CNAME (Canonical Name) – jest to wpis zastępczy dla rekordu A, gdzie podaje się adres hosta zamiast adresu IP.
 • rekord MX (mail eXchange) – to adres serwera poczty. Za pomocą tego rekordu można przekierować ruch poczty e-mail w danej domenie na inny serwer.
 • rekord NS (Name Server) – adres serwera DNS.
 • rekord SOA (Start Of Authority) – to rekord zawierający główny adres serwera Domain Name System.
 • rekord TXT (Text) – wpis umożliwiający dodanie dowolnego tekstu do rekordu domeny. Często używany do weryfikacji prawa własności do domeny w aplikacjach Google.

Polecenie Nslookup

narzędzia nslookup używamy do uzyskiwania rekordów DNS nazwy domeny, takich jak mapowanie między nazwą domeny a powiązanym z nią adresem IP

nslokup nazwa_domeny

Pierwsza sekcja wyświetla informacje o serwerze użytym do uzyskania rekordów DNS. Druga natomiast  wyświetla nam w pełni kwalifikowaną nazwę domeny i odpowiadający jej adres IP (zarówno IPv4, jak i IPv6)

Polecenie dig

Skrót od Domain Information Groper , Dig to kolejne narzędzie wiersza poleceń do wysyłania zapytań do serwerów nazw systemu nazw domen (DNS). dig umożliwia wyszukiwanie DNS i dostarczanie szczegółowych informacji na temat różnych rekordów DNS, w tym rekordów A , MX i SOA .

dig nazwa_domeny

MXToolBox

MXToolBox to bezpłatne narzędzie online (płatne za dodatkowe funkcje), które zapewnia szybką i dokładną diagnostykę sieci oraz narzędzia do wyszukiwania DNS.

IntoDNS

IntoDNS to kolejne cenne narzędzie, którego można użyć do sprawdzania i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z DNS.
Scroll to Top