poradniki

Polecenie less Linux

wpis_header_img

Polecenie less w Linux to narzędzie wiersza poleceń, które wyświetla plik wiersz po wierszu lub jedną stronę na raz. Innymi słowy użyjemy less kiedy zechcemy wyświetlić plik lub kiedy rezultat wykonania jakiegoś polecenia wyświetlić nie mieści się na ekranie.

Polecenie Less

Składnia polecenia less

less [opcje] plik

Opcje polecenia less

 • -E : Mniej automatycznie kończy działanie po osiągnięciu końca pliku.
 • -f : Zmusza less do otwierania nietypowych plików (katalogu lub specjalnego pliku urządzenia).
 • -F : Wyjście z less, jeśli cały plik może być wyświetlony na pierwszym ekranie.
 • -g : Podświetla ostatnio znaleziony ciąg przy użyciu wyszukiwania. Domyślnie less podświetla wszystkie łańcuchy pasujące do
  ostatniego polecenia wyszukiwania.
 • -G : Usuwa wszystkie podświetlenia z ciągów znalezionych za pomocą wyszukiwania.
 • -i : Ignoruje rozróżnianie wielkości liter podczas wyszukiwania.
 • -J : Wyświetla kolumnę stanu po lewej stronie ekranu. Kolumna stanu pokazuje wiersze pasujące do bieżącego wyszukiwania oraz wszystkie wiersze zaznaczone poleceniem m lub M.
 • -m : Nakazuje less wyświetlać szczegółowe monity (podobnie jak more), pokazując procent w pliku. Domyślnie mniej monitów z dwukropkiem.
 • -M : Zadaje mniej pytań niż more.
 • -n : Usuwa numery linii z ekranu.
 • -N : Wyświetla numery linii na początku każdej linii.
 • -o[nazwa_pliku] : Powoduje, że less kopiuje swoje dane wejściowe do określonego pliku. Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy plik wejściowy jest potokiem (|), a nie zwykłym plikiem. W przypadku istniejących plików, less prosi o potwierdzenie przed nadpisaniem pliku.
 • -p[wzorzec] : Poleca less, aby zaczynał od pierwszego wystąpienia określonego wzorca w pliku wejściowym.
 • -Q : Wymusza cichą pracę, która wycisza dzwonek terminala.
 • -s : Scala kolejne puste linie w jedną pustą linię.
 • -X : Wyłącz czyszczenie ekranu po wyjściu z less.
 • -z[n] : Zmienia domyślny rozmiar okna przewijania na określone n wierszy.

Linux less

Polecenie less akceptuje skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację po tekście, zwłaszcza podczas czytania dużych plików:

 • Strzałka w dół, Enter, e, j : Jedna linia do przodu.
 • Strzałka w górę, y, k : Jedna linia wstecz.
 • Spacja, Page Down : Jedna strona do przodu.
 • Page Up, b : Jedna strona wstecz.
 • Strzałka w prawo : Przewiń w prawo.
 • Strzałka w lewo : Przewiń w lewo.
 • Home, g : Skok na początek pliku.
 • End, G : Skok na koniec pliku.
 • /[string] : Wyszukiwanie w przód określonego ciągu.
 • ?[łańcuch] : Wyszukiwanie wstecz dla określonego ciągu.
 • n : Następne dopasowanie podczas wyszukiwania.
 • N : Poprzednie dopasowanie podczas wyszukiwania.
 • q : Wyjdź.
Scroll to Top