poradniki

Komendy ssh w systemie Linux

wpis_header_img

SSH to jedna z kluczowych usług w systemach opartych na Linux/Unix. SSH oznacz Secure Socket Shell. Protokół SSH jest używany do uzyskania dostępu do zdalnego serwera/systemu za pomocą zaszyfrowanej metody logowania przy użyciu domyślnego portu TCP/IP 22 lub niestandardowego numeru portu.

ssh w systemie Linux

Składnia polceń ssh wygląda nasępująco

ssh [OPCJE] [ UŻYTKOWNIK@ ] :HOST

Jak znaleźć jaką wersję ssh mamy zainstalowaną

ssh -V 

Jak połączyć się z serwerem za pomocą ssh

ssh idres_ip

Weryfikacja fingerprint

ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub

Logowanie do serwera jako konkretny użytkownik

ssh nazwa_użytkownika adres_ip

Logowanie do serwera na określony port za pomocą ssh

 ssh -l nazwa_użytkownika adres_ip -p numer_portu

Przesłanie pliku za pomocą ssh z localhost na zdalny serwera

scp nazwa_pliku nazwa_uzytkownika@adres_ip_serwera:lokalizacja_na_serwerze_gdzie_chcemy_wgrać_plik

Przesłanie pliku za pomocą ssh z localhost na zdalny serwera

sftp nazwa_użytkownika@adres_ip_serwera
Scroll to Top