poradniki

Logowanie do serwera za pomocą SSH - generowanie kluczy RSA

Logowanie SSH do serwera bez hasła

wpis_header_img

Logowanie do serwera za pomocą SSH wymaga podania hasła za każdym razem gdy się chcemy do niego zalogować. Z czasem może to stać się uciążliwe, tym bardziej że człowiek jest z natury leniwy. Jak to obejść i nie wpisywać hasła każdym razem gdy chcemy zalogować się nasz serwer ?
Istnieje szybkie i bardzo proste rozwiązanie a mianowicie generowanie kluczy RSA

Generowanie kluczy RSA

Jak wygenerować klucze RSA

ssh-keygen -t rsa

Otrzymujemy komunikat zwrotny :
„Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (~/.ssh/id_rsa)”.

Enter i podajemy dwukrotnie hasło. Jeżeli wszystko pójdzie ok a powinno o ile nie pomyliśmy się w haśle to otrzymamy komunikat:

„Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa.pub”.

Zostały wygenerowane dwa klucze – jeden prywatny (id_rsa) i drugi publiczny (id_rsa.pub).

Logowanie do serwera za pomocą klucz RSA

Jak zalogować się do serwera bez hasła za pomocą ssh

Przenosimy klucz publiczny na serwer

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub LOGIN_DO_KONTA_SSH@ADRES_SERWERA

Jeżeli nie zadziała należy sprawdzić czy w katalogu głównym znajduje się folder .ssh, jeżeli nie musimy go utworzyć

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh LOGIN_DO_KONTA_SSH@ADRES_SERWERA 'cat >> .ssh/authorized_keys'

Od teraz logowani odbywa się wpisując jedynie login@serwer

Scroll to Top