Logowanie do serwera za pomocą SSH – generowanie kluczy RSA

poradniki

Logowanie do serwera za pomocą SSH - generowanie kluczy RSA

header_wpis

Logowanie do serwera za pomocą SSH wymaga podania hasła proste i oczywiste. Z czasem może to stać się uciążliwe, tym bardziej że człowiek jest z natury leniwy. Jak to obejść ?
Istnieje szybkie i bardzo proste rozwiązanie a mianowicie generowanie kluczy RSA

Generowanie kluczy RSA

ssh-keygen -t rsa
Otrzymujemy komunikat zwrotny : „Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (~/.ssh/id_rsa)”. Enter i podajemy dwukrotnie hasło. Jeżeli wszystko pójdzie ok a powinno o ile nie pomyliśmy się w haśle to otrzymamy komunikat: „Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa.pub”. Zostały wygenerowane dwa klucze – jeden prywatny (id_rsa) i drugi publiczny (id_rsa.pub).

Logowanie do serwera

Przenosimy klucz publiczny na serwer

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub LOGIN_DO_KONTA_SSH@ADRES_SERWERA

Jeżeli nie zadziała należy sprawdzić czy w katalogu głównym znajduje się folder .ssh, jeżeli nie musimy go utworzyć

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh LOGIN_DO_KONTA_SSH@ADRES_SERWERA 'cat >> .ssh/authorized_keys'

Od teraz logowani odbywa się wpisując jedynie login@serwer

Comments are closed.