poradniki

Polecenie cat

wpis_header_img

Polecenie CAT w Linuksie jest jednym z najpopularniejszych poleceń tego systemu. Jest nie tylko pomocne w tworzeniu plików tekstowych, wyświetlaniu ich zawartości, ale także w łączeniu tekstu z dwóch lub więcej plików tekstowych.
Jednym z najczęstszych zastosowań kota jest wyświetlenie pliku na ekranie, a także utworzenie pliku w locie i umożliwienie podstawowej edycji bezpośrednio na terminalu.

Składnia polecenia cat

cat [opcja] plik_1 plik_2
OpcjaOpis
cat -bdodaj numery wierszy do niepustych wierszy
cat -ndodaj numery linii do wszystkich linii
cat -sściśnij puste wiersze w jednym wierszu
cat -Epokaż $ na końcu wiersza
cat -Tpokaż ^ I zamiast tabulatorów

Wyświetlenie zawartości pliku za pomocą cat

cat nazwa_pliku

Wyświetlenie zawartości pliku za pomocą cat z numerowanie linii

cat -n nazwa_pliku

Wyświetlenie zawartości pliku za pomocą cat z numerowanie linii z pominięciem pustych

cat -b nazwa_pliku

Wyświetlenie zawartości pliku

cat nazwa_pliku | more
cat nazwa_pliku | less

Wyświetlanie zawartości kilku plików jednoczeście

cat nazwa_pierwszego_pliku nazwa_drugiego_pliku

Wyświetlanie zawartości kilku plików jednoczeście z sortowaniem

cat nazwa_pierwszego_pliku nazwa_drugiego_pliku | sort

Przekierowanie wyniku do oddzielnego pliku

cat nazwa_pierwszego_pliku nazwa_drugiego_pliku | sort > nazwa_pliku_docelowego.txt

Wyświetlenie zawartości pliku bez pustych wierszy

cat -s nazwa_plik

Wyświetlanie pliku w formie tabeli

cat -T nazwa_plik

Tworzenie pliku za pomocą polecenia cat

cat > nazwa_pliku
Scroll to Top