poradniki

Systemy ERP

wpis_header_img

Co to jest ERP ?

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to rodzaj oprogramowania, które służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Trzeba pamiętać, że ERP w szerszym znaczeniu reprezentuje określony model (strategię) sterowania procesem produkcyjnym.
System ERP tworzy interaktywne środowisko, które wspiera przedsiębiorstwa w analizie oraz zarządzaniu procesami biznesowymi, które powiązane są ze wszystkimi obszarami działań, tj.: zarządzaniem finansami i księgowością, środkami trwałymi, marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem i zapasami, produkcją serwisem oraz projektem.

System ERP wspomaga m.in

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) – wsparcie organizacji w zakresie dostaw, zakupów, przepływów materiałów w firmie, planowania oraz prognozowania zapotrzebowania na materiały.
 • Zarządzanie finansowe – wsparcie księgowości i finansów – należności, zobowiązania, podatki, środki trwałe.
 • Zarządzanie produkcją – wsparcie planowania, przewidywania potrzeb, konfiguracji produktów, harmonogramowania produkcji.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (HRM) – integrując się z modułami finansowanymi, wspiera obsługę świadczeń pracowniczych, podatkowych, płacowych itp.
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) – lepsze zarządzanie zamówieniami klienta, podniesienie jakości obsługi, wsparcie kampanii reklamowych nakierowanych na klienta.

Moduły ERP to min.

 • zarządzanie produkcją,
 • logistyka,
 • handel i magazynowanie,
 • finanse i księgowość,
 • środki trwałe,
 • kadry i płace,
 • serwis,
 • formularze i raporty,
 • administracja,
 • zamówienia internetowe,
 • CRM.

Jak działa system ERP :

 • Dział sprzedaży i marketingu przygotowuje nowe produkty i cenniki, które są od razu dostępne w e-sklepie
 • Dział handlowy dostaje zapytania i zajmuje się obsługą potencjalnych klientów. Po zamknięciu sprzedaży dane klienta są uzupełniane automatyczreych zanie
 • Dział handlowy przygotowuje oferty, których zawartość może być automatycznie użyta do stworzenia zamówienia
 • Wystawienie faktury może nastąpić automatycznie na podstawie danych zamówienia
 • Zamawianie towarów i usług od dostawców może być zautomatyzowane
 • Operacje magazynowe wykonywane są w powiązaniu z zamówieniami i fakturami, bez konieczności ponownego wprowadzania danych
 • Moduł produkcji pozwala na zarządzanie realizacją zamówień i planowanie zasobów
 • Każdy pracownik rejestruje czas pracy w powiązaniu z określonym projektem, co powoduje odpowiednią alokację kosztów do celów kontrollingowych
 • Wszystkie zdarzenia gospodarcze są automatycznie księgowane w module księgowym
 • W module CRM widoczne są wszystkie działania powiązane z danym klientem, a także jego status jego należności i zobowiązań
 • Dane zebrane w jednym miejscu dają możliwość zaawansowanego raportowania w czasie rzeczywistym dla kadry zarządzającej
Scroll to Top