poradniki

Kody błędów Windows 10 BSOD

Windows Blue Screen

wpis_header_img

Kody błędów Windows 10 czym są co oznaczają i jak je naprawić. Zacznijmy od tego czym jest BSOD. Blue Screen of Death (BSOD), czyli tzw. Niebieski Ekran Śmierci, to popularne określenie zjawiska, które zachodzi podczas wystąpienia błędu sterownika, rejestru systemowego lub jednego z podzespołów w komputerze z systemem Windows. Te same kody błędów pojawią się w Windows 11.

Ok to tyle jeżeli chodzi o teorię i definicję czym jest BSOD.  Jeżeli magiczny blue screen pojawia się podczas uruchamiania systemu operacyjnego najczęściej jest to związane z poniższymi problemami i warto je sprawdzić a mianowicie :

  • Nastąpiło uszkodzenie pamięci RAM bądź jedna z kości się wypięła, ewentualnie w skrajnych przypadkach nastąpiło uszkodzenie banków pamięci RAM – w takim wypadku zalecana jest wymiana pamięci RAM bądź przelutowanie / wymiana banków pamięci.
  • Uszkodzony jest mostek na płycie głównej, zarządzający dyskiem, klawiaturą i innymi komponentami – zalecamy reballing chipsetu. Przyczyną usterki mogło być przegrzanie się komputera czy laptopa.
  • Nastąpiło uszkodzenie plików systemu Windows np. poprzez niewłaściwe nadpisanie przez aktualizację
  • Uszkodzenie sektorów dysku, które doprowadziło do utraty plików systemu Windows.
  • Wirusy

BSOD-y, (kody błędów Windows) występują nie tylko podczas startu Windows ale często także podczas. Każdy przynajmniej raz podczas pracy zobaczył  Blue Screen i cała jego dotychczasowa praca czy postępy w grze poszły do kosza. Zanim zaczniemy panikować czy to jako użytkownik domowy czy osoba zajmująca się Outsourcing IT warto sprawdzić co oznacza dany kod błędu.

Kody błędów Windows 10

Kody błędów Windows 11

0xc1900223

Oznacza, że wystąpił problem podczas pobierania i instalowania wybranej aktualizacji. Usługa Windows Update ponowi próbę później. W tym momencie nie trzeba nic robić.

0xC1900208–0x4000C

Ten błąd może sygnalizować, że ukończenie procesu uaktualniania jest blokowane przez niezgodną aplikację zainstalowaną na komputerze. Upewnij się, że wszystkie niezgodne aplikacje zostały odinstalowane, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnianie.

0xC1900107

Operacja oczyszczania po poprzedniej próbie instalacji nadal oczekuje na wykonanie i w celu kontynuowania uaktualnienia wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Uruchom ponownie urządzenie i Instalatora. Jeśli ponowne uruchomienie urządzenia nie rozwiąże problemu, użyj narzędzia Oczyszczanie dysku i wyczyść pliki tymczasowe oraz pliki systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie dysku w systemie Windows 10.

0x80073712

Prawdopodobnie plik wymagany przez usługę Windows Update jest uszkodzony lub nie ma tego pliku. Spróbuj naprawić pliki systemowe: wybierz przycisk Start i wpisz ciąg wiersza polecenia w polu wyszukiwania na pasku zadań. Z listy wyników wybierz pozycję Wiersz polecenia. W wyświetlonym oknie wpisz DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth i naciśnij klawisz Enter.

0xC1900200–0x20008
0xC1900202–0x20008

Ten błąd może oznaczać, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań do pobrania lub zainstalowania uaktualnienia do systemu Windows 10. Dowiedz się więcej o minimalnych wymaganiach systemu Windows 10

0x800F0923

Może to oznaczać, że sterownik lub inne oprogramowanie na danym komputerze nie jest zgodne z uaktualnieniem do systemu Windows 10. Aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania tego problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

0x80200056

Ten błąd może oznaczać, że proces uaktualniania został przerwany, ponieważ przypadkowo wylogowano się z komputera lub ponownie go uruchomiono. Spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie i upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony.

0x800F0922

Ten kod błędu Windows 10 może oznaczać, że komputer nie może połączyć się z serwerami usługi Windows Update. Jeśli łączysz się z siecią w pracy za pomocą połączenia VPN, zakończ połączenie z siecią i wyłącz oprogramowanie VPN (jeśli jest włączone), a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie.

Ten błąd może także sygnalizować, że na partycji zarezerwowanej przez system jest za mało miejsca. Można spróbować rozwiązać ten problem, zwiększając rozmiar zastrzeżonej partycji systemowej za pomocą oprogramowania innej firmy.

Błąd: Nie można ukończyć instalacji aktualizacji. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komputera.

Błąd: Niepowodzenie konfigurowania aktualizacji systemu Windows. Wycofywanie zmian.

To ogólne błędy, które mogą wystąpić w przypadku niepomyślnej aktualizacji systemu Windows. Aby znaleźć najlepszy sposób rozwiązania danego problemu, należy sprawdzić, jaki jest jego kod błędu.

Kod błędu aktualizacji zakończonej niepowodzeniem można wyświetlić, przeglądając historię aktualizacji. Poszukaj aktualizacji, która nie została zainstalowana, zanotuj kod błędu, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Aby wyświetlić historię aktualizacji w systemie Windows 8.1, wykonaj następujące czynności:

Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę) i wybierając pozycję Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacje i odzyskiwanie > Wyświetl historię aktualizacji.

Aby wyświetlić historię aktualizacji w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:

Wybierz przycisk Start Start button icon. W polu wyszukiwania wpisz ciąg Update, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji.

Błąd: Ta aktualizacja nie ma zastosowania do tego komputera.

Ten błąd może oznaczać, że na danym komputerze nie ma zainstalowanych wymaganych aktualizacji.

Przed próbą przeprowadzenia uaktualniania sprawdź, czy masz zainstalowane na komputerze wszystkie ważne aktualizacje.

0x80070070–0x50011
0x80070070–0x50012
0x80070070–0x60000

Ten błąd najprawdopodobniej oznacza, że na komputerze nie ma wystarczająco dużo dostępnego miejsca, aby zainstalować uaktualnienie.

Zwolnij miejsce na dysku i spróbuj ponownie. Uzyskaj porady dotyczące zwalniania miejsca na dysku

0x80300024

Docelowy dysk, partycja lub wolumin nie obsługuje określonej operacji dyskowej.

Upewnić się, że spełnia komputer spełnia minimalne wymagania dotyczące instalacji systemu Windows 10.

0x80070002 0x20009

System nie może odnaleźć określonego pliku.

Jeśli masz dysk lub dyski, na których nie jest instalowany system Windows 10 na, usuń je.

0xC1900101 0x20017
0xC1900101 0x30017

Problem ze sterownikiem urządzenia.

Wyłącz lub usuń z systemu wszelkie oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie innych firm. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, które są podłączone do systemu, z wyjątkiem myszy, klawiatury i ekranu.

Skontaktuj się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników urządzeń.

0x8007042B 0x4000D

Instalator systemu Windows niespodziewanie zakończył pracę z powodu innego procesu działającego w tle.

W przypadku normalnego uruchomienia systemu Windows wiele aplikacji i usług uruchamia się automatycznie i działają w tle. Te programy obejmują podstawowe procesy systemowe, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje narzędzi systemowych i inne programy, które zostały wcześniej zainstalowane. Te aplikacje i usługi mogą stanowić przeszkodę podczas próby uaktualnienia do najnowszej wersji systemu Windows 10.

Aby określić, czy proces aktualizowania nie jest blokowany przez program działający w tle, może być wymagane przeprowadzenie „czystego rozruchu”. Zobacz Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows.

0x800700B7 0x2000a

Instalator systemu Windows niespodziewanie zakończył pracę z powodu innego procesu działającego w tle.

Odinstaluj wszelkie oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie i ponownie przeprowadź aktualizację.

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Kody błędów Windows 10 czy też BSOD Windows 10 nie zawsze jak widać oznacza konieczność reinstalacji systemu. Błędy BSOD, nawet przeglądane w Dzienniku Zdarzeń mogą być dla użytkownika bardzo niezrozumiałe: program WhoCrashed jest w stanie samodzielnie znaleźć uszkodzony sterownik.

Scroll to Top